Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Det civila försvaret – en viktig del av Nato

Nu är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och tillsammans med andra aktörer ökar vi nu tempot i uppbyggnaden av det svenska totalförsvaret.

Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

- Det civila försvaret och det militära försvaret utgör tillsammans vårt totalförsvar. I Uppsala län har vi en välutvecklad samverkan med andra myndigheter och det civila samhället. Tillsammans bygger vi ett motståndskraftigt samhälle med en hög försvarsvilja, säger landshövding Stefan Attefall.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med civilt försvar. Länsstyrelsen arbetar i linje med Natos regelverk för att fortsätta utveckla de förmågor som har pekats ut som viktiga för det civila försvaret.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss