Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ger dispens från biotopskyddet

Karta som visar uppsala centrum och platser där berörda alléer finns, bland annat på dag hammarskiölds väg.

Länsstyrelsen har den 1 februari beslutat om dispens från biotopskyddet för avverkning av 333 alléträd, för anläggande av spårväg i Uppsala.

Spårvägen utgör en del av ett större infrastrukturprojekt för uppfyllande av Uppsalapaketet och Uppsalas översiktsplan. Det handlar bland annat om sammanlänkande av stadens lokala centrum, ny järnvägsstation i Bergsbrunna och 30 000 nya bostäder. Länsstyrelsen bedömer att spårvägen utgör ett starkt och långsiktigt allmänt intresse, vilket gör att det finns särskilda skäl för att ge dispens från biotopskyddet. Alléträden behöver avverkas eftersom de ligger inom det planerade spårområdet eller tillhörande infrastruktur.

Biotopskyddet innebär att det är förbjudet att utan dispens vidta en åtgärd som kan skada ett biotopskyddat område, däribland alléer. De alléer som påverkas finns runt om i Uppsala från centralstationen och söderut. Till stor del består de av lindar och lönnar.

Varje avverkat alléträd ska ersättas med minst ett nytt alléträd, men inte alltid på samma plats.

– Det kommer att påverka upplevelsen av gaturummen i Uppsala under ganska många år, både med anläggningsarbeten och innan de nya träden har vuxit till sig. Men flera av alléerna skulle ändå ha behövt förnyas, säger naturvårdshandläggare Gabriel Bernhardsson på Länsstyrelsen i Uppsala län.

För de flesta berörda alléerna får inga åtgärder påbörjas innan detaljplanen för kapacitetsstark kollektivtrafik har vunnit laga kraft.

Länsstyrelsens beslut om dispens från biotopskydd Pdf, 295.3 kB.

 

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss