Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Beslut om licensjakt efter lodjur 2024

Ett lodjur mot blå himmel i bakgrunden

Länsstyrelsen i Uppsala län har beslutat om licensjakt efter lodjur i länet under 2024. Beslutet gäller för jakt på totalt 10 lodjur i länet i mars månad nästa år.

Länsstyrelsen har den 18 december 2023 beslutat om licensjakt efter totalt 10 lodjur i Uppsala län under mars 2024. Lodjurspopulationen i länet bedöms utifrån inventeringsresultatet föregående vinter vara drygt 85 lodjur. En jakt på 10 lodjur anses inte påverka lodjurets gynnsamma bevarandestatus, varken i länet eller nationellt.

– Det är viktigt för länsstyrelsen att ta hänsyn till alla delar av de politiska mål som finns. En begränsad licensjakt syftar bland annat till att bibehålla låga skadenivåer och ta socioekonomisk hänsyn till dem som lever och verkar i områden med rovdjur utan att riskera lodjurens gynnsamma bevarandestatus i länet eller nationellt, säger Lennart Nordvarg, chef för miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Uppsala län.

– Vår bedömning är att en begränsad licensjakt kan vara ett sätt att minska negativ påverkan av lodjur, tillsammans med förebyggande åtgärder som till exempel rovdjursavvisande stängsel och information, fortsätter Lennart Nordvarg.

Jakten påbörjas den 1 mars 2024 och avslutas den 31 mars 2024 eller vid en tidigare tid då alla djur fällts eller avräknats.

Den senaste licensjakten efter lodjur i Uppsala län skedde i mars 2023, då totalt fyra lodjur fick fällas. Samtliga djur fälldes.

Länsstyrelsens beslut om licensjakt Pdf, 1.2 MB.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss