Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Slutliga villkor för miljöfarlig verksamhet

Länsstyrelsen i Uppsala län

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 24 april 2024 beslutat att meddela Gnesta kommun slutliga villkor för Gnesta Återvinningsgård enligt 9 kap. miljöbalken på fastigheterna Vackerby 3:37 och 3:3 i Gnesta kommun.

De slutliga villkoren avser rening av dagvatten. 

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Gnesta Servicecenter, Marieströmsgatan 3 Strömmen i Gnesta kommun. Aktförvarare är Kristina Karlsson.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 8 maj 2024, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 551-4821-2023.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss