Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Villkorsändring

Länsstyrelsen i Uppsala län

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län, har den 16 april 2024 beslutat om villkorsändring enligt 9 kap. miljöbalken för International Aluminium Casting Gredby AB på fastigheten Vintergatan 22 i Eskilstuna kommun.

Ändringen avser att färre utsläppsparametrar ska regleras för utsläpp av renat processvatten.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen, Bäverns gränd 17 i Uppsala och Stadshuset, Fristadstorget i Eskilstuna. Aktförvarare är Jonny Pettersson.

Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 30 april 2024, då delgivning anses ha skett. Ange diarienummer 8934-2023.

Kontakt

Länsstyrelsen i Uppsala län

Besöksadress: Bäverns gränd 17

Telefon: 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss