Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

24- 25 okt 2024 klocka 09.00 - 16.00

RSK – Regional samverkanskurs

Kurskatalog

Årets tema är höjd beredskap. Vad behöver vi göra för att bygga upp samhällets förmåga och hur kan vi utveckla totalförsvaret i vårt län. Hur arbetar ni med totalförsvarsplaneringen inom organisationen, hur ser ansvaret och strukturen ut. Vad är utmärkande för er aktörs roll ur ett kris- och totalförsvarsperspektiv.

Bakgrund

I Uppsala län finns en överenskommelse om samverkan inom C-län på regional nivå före, under och efter en samhällsstörning. Regional samverkanskurs syftar till att främja samarbete, samverkan och kommunikation mellan olika aktörer inom C-Sam. Dessa kurser kan vara inriktade på att lösa gemensamma utmaningar eller förbättra effektiviteten av olika insatser. Öka länets förmåga till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid samhällsstörningar, extraordinära händelser inför och under höjd beredskap. Syftet är att öka förståelsen och samarbetet mellan olika aktörer för att uppnå gemensamma mål och främja utvecklingen av länets krisberedskap och totalförsvarsplanering.

Mål och innehåll

Målet med den regionala samverkanskursen är att deltagarna ska ha fått introduktion och övergripande kunskap inom civil beredskap och totalförsvar, och därmed ha en ökad förståelse för helheten (regionalt före, under och efterperspektiv). Kursens övergripande mål är att öka länets förmåga till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid samhällsstörningar, extraordinära händelser inför och under höjd beredskap.

Efter kursen ska deltagaren (C-sam) ha ökad kunskap om:

  • Civil beredskap och totalförsvar i ett regionalt perspektiv.
  • Förmåga till samverkan mellan myndigheter och organisationer vid samhällsstörningar och extraordinära händelser, inför och under höjd beredskap.

Målgrupp

Riktad till aktörer inom C-Sam, inklusive det regionala krissamverkansrådet. Avsedd för Personal, medarbetare och chefer inom krishanteringssystemet med nyckelroller under händelser och kris

som har ett behov av att stärka sitt samarbete, samverkan och nätverk samt att öka kunskaperna om samverkansaktörernas system, ansvarsområden och roller.

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper och kännedom om egen aktörs ansvarsområden och roll.

Pedagogik och metodik

Kursen varvas med föredrag och samverkansaktiviteter. Kursens innehåll omsätts i ett verklighetstroget krisspel där pedagogiken syftar till att skapa en djupare förståelse för skeenden och händelser där stabilitet, samhällssäkerhet och ytterst demokratiska värden står på spel.

Var:
Länsstyrelsens samverkansplats
Kostnad:
Utbildningen är kostnadsfri.
Sista anmälningsdag:
09 jun 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Vid behov kan urvalet av kursdeltagare behöva göras baserat på antalet deltagare samt roller och ansvarsområden inom respektive aktörs organisation.

Det finns 21 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 9 juni klockan 23.59.


Här kan du meddela om du har några speciella önskemål eller behov. Du kan också kontakta oss via mejl.

Kontakt

Krisberedskapsutbildning

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss