Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

25 apr 2024 klocka 08.30 - 16.30

Fältkurs i habitatklassificering

Karta över habitatklassning, färger av områden.

Den 25 april är du välkommen till Värmland för en fältkurs i habitatklassificering inför åtgärder som gynnar vitryggig hackspett och andra lövskogsarter.

När man ska genomföra åtgärder för att gynna vitryggig hackspett och andra lövskogsarter behövs bra underlag för planering av åtgärderna. Metoden ”Klassning av vitryggsskog Länk till annan webbplats.” ger vägledning i hur en skog kan klassas och vilka åtgärdsbehov som finns för att utveckla de värden som behövs för att förbättra miljöerna.

Syfte med dagen

Deltagarna ska kunna identifiera värdekärnor och habitatklassificera sina egna skogar, utifrån modellen ”Klassning av vitryggsskog”. Vi utbyter också erfarenheter och inspirerar varandra i arbetet med åtgärder för att främst gynna den vitryggiga hackspetten men även andra arter som nyttjar lövrika livsmiljöer.

Kursen hålls av konsult Jan Bengtsson, tidigare naturvårdsspecialist på Skogsstyrelsen.

Om workshopen

Workshopen vänder sig i första hand till dig som är verksam inom skogsbruksföretag eller -organisationer alternativt arbetar med skoglig rådgivning. Du som arbetar eller representerar myndigheter, ideella organisationer eller likande organisationer är också välkomna att delta, men till ett självkostnadspris på 210 kr och i mån av plats.

Praktisk information

Vi kommer att vara ute i fält större delen av dagen, där vi promenerar mellan olika fältobjekt. Förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika serveras under dagen. Eventuell samåkning anordnas av deltagarna själva, med hjälp av deltagarlistan. Mer information skickas ut 1–2 veckor innan workshopen äger rum.

Antal platser: 20 personer.

Har du några frågor mejla projektadministrationen eller ring Maria Forslund 010-22 33 252.

Plats: Älvsbacka i Värmland Länk till annan webbplats.

EU-logotyp. Europiska jordbruksfonden.

Aktiviteten genomförs inom projektet Gynna lövskogens arter med fokus på vitryggig hackspett och är delfinansierat av Europeiska jordbruksfonden.

Var:
Älvsbacka i Värmland.
Kostnad:
Du som arbetar eller representerar myndigheter, ideella organisationer eller likande organisationer är också välkomna att delta, men till ett självkostnadspris på 210 kr.
Sista anmälningsdag:
16 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Gäller enbart myndigheter, ideella och forskare

Gäller INTE myndigheter, ideella och forskare.
Får vi dela deltagarlistan med övriga deltagare? * (obligatorisk)
Får vi dela deltagarlistan med övriga deltagare?


Deltagarlistan innehåller enbart namn, e-post, telefonnummer, ort och organisation. Kan användas för eventuell samåkning.
Önskas samåkning? * (obligatorisk)
Önskas samåkning?Är det OK att vi mailar dig om fler aktiviteter? * (obligatorisk)
Är det OK att vi mailar dig om fler aktiviteter?Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss