18 apr 2024 klocka 14.45 - 16.00

Vill du restaurera din betesmark eller få skötseltips? (18 april)

Häst i vinterlandskap.

Var med på en digital gruppträff om restaurering och skötsel av igenvuxen betesmark.

Vi träffas i små grupper och tittar på bilder och pratar vad du kan göra för att få en betesmark eller äng som är bra för mångfalden och betesdjuren.

Vilka träd och buskar ska du tänka på att spara? Hur ska resultatet se ut för att du ska kunna få EU-stöd? Tillsammans tittar vi på bilder på dina och de andra deltagarnas marker och diskuterar problem och skötselmål.

Målgrupp

Rådgivningen riktar sig till dig som är markägare eller brukare av marker som är för igenvuxna för att få EU-stöd. Vi vänder oss även till dig som av annat skäl vill lära dig mer om att restaurera betesmark.

Inför kursen kommer vi att skicka ut en deltagarlista som innehåller namn, ort och telefonnummer. Notera i anmälan om du vill stå med på deltagarlistan.

Var:
Skype. Länk till mötet skickas ut efter anmälan.
Kostnad:
Kostandsfritt.
Sista anmälningsdag:
10 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig e-postadress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du göra varje anmälan för sig. Om kursen är fullbokad är du välkommen att mejla kontaktpersonen nedan på sidan om du önskar komma med på reservlistan.

Det är inte möjligt att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 10 april klockan 23.59. Kontakta kontaktpersonen som finns noterat längs ned på sidan sidan om du önskar komma med på reservlistan.
EU-logotyp.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss