Skötsel av skyddad natur

Naturen i skyddade områden behöver ibland olika former av skötsel för att de höga naturvärdena ska kunna finnas kvar och utvecklas. Länsstyrelsen sköter om många naturreservat och nationalparker, men ansvaret kan också ligga på en kommun, en stiftelse eller annan organisation.

Länsstyrelsens skötsel av skyddad natur

I vissa skyddade områden tar vi hand om naturen med aktiva åtgärder, till exempel genom att röja sly, låta djur beta, lägga igen diken eller slå slåtterängar. I andra områden utför vi naturvårdsbränning för att gynna olika arter. I många områden får naturen sköta sig själv, utan inblandning av människan.

Den som planerar och utför skötseln av ett område kallas för förvaltare. För varje område finns det en skötsel- eller bevarandeplan som förvaltaren utgår ifrån.

För dig som besökare

För att göra områdena tillgängliga för dig som besökare anlägger och underhåller förvaltaren anordningar på utvalda platser för att göra besöket lättare. Det kan till exempel handla om informationstavlor, fågeltorn, parkeringsplatser och stigar.

Kontakta Länsstyrelsen om du upptäcker skador i naturen, eller om du stöter på en anordning som är trasig eller förstörd.

Uppsala läns naturreservat

Naturkartan

Du som vill uppleva Uppsala läns natur kan också använda Naturkartan, en digital besöksguide över naturreservat och andra friluftsområden, smultronställen och vandringsleder. Där kan du söka efter områden, badplatser och vandringsleder nära dig och se var det finns grillplatser, busshållplatser, parkeringsplatser och mycket annat. Du kan välja mellan att använda Naturkartan på webben eller i en kostnadsfri app, som du kan ladda hem från AppStore eller GooglePlay.

Naturkartan på webben Länk till annan webbplats.

Skötsel av skyddad natur i Uppsala län

Länsstyrelsen förvaltar 150 av länets 194 naturreservat (augusti 2023). Det innebär att vi ansvarar för skötseln av områdenas natur och arter. Andra reservatsförvaltare i länet är Upplandsstiftelsen, kommunerna, Sveriges lantbruksuniversitet, Enköpings naturskyddsförening, Skärgårdsstiftelsen och Stiftelsen Friherre Carl Cederströms minne.

Länsstyrelsen förvaltar också naturminnen, vilket huvudsakligen är grova, gamla träd som utgör viktiga livsmiljöer för andra djur- och växtarter.

Färnebofjärdens nationalpark, som sträcker sig in i Uppsala län, förvaltas av Länsstyrelsen Gävleborg.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss