Ören

Örens naturreservat i Stockholms län. 

Örens naturreservat är ett kommunalt reservat. Här kan du ströva, bada vid fina stränder och plocka bär och svamp. Här finns också ett rikt fågelliv.

Isälvsavlagring

Naturreservatet utgörs av tallhedar och stränder med klappersten. Ören består av en stor flack isälvsavlagring med i huvudsak stenigt grus i ytan.

Klapperstränder med strandkål och marviol

Vegetationen består till större delen av tallhedskog där inslaget av martallar och enbuskar är påfallande. På klapperstränderna finns sällsynta växter som strandkål, marviol och strandärt.

Sträckfågel

Ören är också en känd sträckfågellokal. Den torra tallskogen ger goda förutsättningar för strövande, svamp- och bärplockning. Stränderna är attraktiva för bad och promenader.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Örens naturreservat finns regler du måste följa. För mer information: Nynäshamns kommun Länk till annan webbplats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
  • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Skyddat sedan: 2009

Storlek: 116 hektar

Karaktär: skärgård, barrskog

Kommun: Nynäshamn

Markägare: Nynäshamns kommun

Förvaltare: Nynäshamns kommun

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000-området Reveln-Kolguskär SE0110082

Hitta hit

Örens naturreservat ligger på södra Torö i Nynäshamns kommun.

Kollektivt: Ta buss 852 som går mellan Nynäshamn och Ankarudden. Gå av vid hållplatsen Herrhamra som ligger strax söder om grusvägen som leder till reservatet. Härifrån är det ca 1 km till reservatet.

Med bil: Ta väg 73 mot Nynäshamn. Ta till höger efter Älgviksbron mot Herrhamra/Torö. Fortsätt hela Torövägen förbi butiken Torö Livs, ut mot Ankarudden. Efter bokskogen vid Herrhamra är det skyltat Naturreservat till höger.

Sök resa på SL - Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss