Skyfallsliknande regn i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Angarnssjöängen

Angarnssjöängens naturreservat i Stockholms län.

Är du inte redan fågelskådare kanske du blir det efter ett besök i Angarnssjöängens naturreservat. Passa på att vandra Sjöängsslingan, en knappt sju kilometer lång vandringsled som tar dig runt sjön. Njut av landskapet och blommande hagmarker.

Aktuellt

Det är ibland hög belastning på P-platserna vid Örsta. Detta gäller främst på helgerna under barmarkssäsong. Om P-platsen är full hänvisas besökare till parkeringsplatserna i Olhamra, Kusta och Skesta. Det går också bra att åka med kollektivtrafik till Örsta.

Tillgänglighetsanpassade P-platser med anslutande leder finns endast i Örsta.

Grilla, tälta och vakna till fågelkvitter

Välkommen till en av Stockholms finaste fågelsjöar. Varför inte tälta och uppleva naturen både på natten och dagen? Orkar du upp i gryningen kan du dessutom se många djur som annars är skygga. För den som vill grilla finns grillplats och även vindskydd. Elda endast på angiven plats.

Sjön är omgiven av ett öppet odlingslandskap och det är enkelt att vandra över betade strandängar, skogsklädda höjder och betesmarker. Obs! Hundar ska vara alltid vara kopplade i naturreservatet.

Tillgänglighet

Parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga finns vid Örsta samt om du följer grusvägen ner mot sjöängen (innan boskapsgrinden). Vindskydd och grillplats finns i närheten. En hårdgjord led tar dig till Byksbergets utsiktsplats, med rullstolsramp och god utblick över fågellivet.

Spana på fåglar

De flesta fågelskådare söker sig till Midsommarberget som ligger till höger när man går ned mot sjöängen från entrén Örsta. Berget ger en god överblick över sjön. Längre österut finns ett fågeltorn. På våren rastar flockar med bläsänder, krickor och även stjärtand och snatterand i sjöängens öppna vattenspeglar. Kanske bra att ta med en kikare om du har?

Artrikedom som överträffar fantasin

Sångsvanar, gäss och tranor sträcker under våren. Många olika vadare, som brushane och grönbena, stannar till för att äta. I skydd av skränandet från en stor skrattmåskoloni häckar svarthakedopping, sothöna, många olika andfågelarter. På vårkvällarna hörs ofta vattenrall och olika sångare. Mer ovanliga arter kan också rasta tillfälligt. På hösten finns återigen chans att se arter som flyttar tillbaka söderut.

I omgivande torra hagmarker växer om våren: Nagelört, backskärvfrö och tussilago (tidig vår), sommargyllen och vårlökar, vit- och blåsippa, vårfingerört, liljekonvalj, blåsuga, gullviva.

Sommar: Rödklint, brudbröd, smällglim, gulmåra, kärringtand, fyrkantig johannesört, flera sorters klöver, ängsruta, stor blåklocka, liten blåklocka, blodnäva, skogsnäva, bergmynta, lundkovall.

I fuktängsstråk finns fläckigt nyckelblomster och nattviol, gökblomster och vitpyrola, ängsbräsma, kärr- och grässtjärnblomma, daggkåpa, humleblomster, kabbleka, förgätmigej, kärrviol och älgört.

Vid Klosterbacken syns styvmorsviol samt Adam och Eva.

Naturvård för fågellivet

Angarnssjön har genomgått en omfattande restaurering. Med hjälp av en dammlucka vid utloppet efterliknas de naturliga årstidsvariationerna i vattenståndet vilket gagnar fågellivet och bromsar sjöns igenväxning. Strandängarna runt hela sjön betas av kor.

Historiska spår i landskapet

I jordbrukslandskapet runt sjöängen finns många intressanta fornlämningar. Här har man bott och brukat marken sedan bronsåldern, i nästan 4000 år. En hällristning som ligger vid Örsta, som då låg vid den dåvarande havsviken, är en av de äldsta kända lämningarna i området. Den föreställer två hästar och två skepp.

Landhöjning

Havsviken snördes av för ungefär 2500 år sedan och omkring år noll stod vattnet fortfarande tio meter högre än i dag. Därför hittar man de flesta av gravfälten, runstenar och andra förhistoriska lämningar på höjderna i landskapet.

Byarna som ligger runt sjöängen har legat på ungefär samma platser och marken har odlats, slagits och betats i mer än 2000 år. Öster om sjön fanns ett av östra Mellansveriges viktigaste kommunikationsstråk från Östersjön till Uppsala, Långhundraleden. Leden stod ännu under vikingatiden i förbindelse med sjön.

Mer information

Naturreservatet Angarnsjöängen finner du på Naturkartan.se. Länk till annan webbplats. Den går även att ladda ner som app.

Film från invigningen av Angarnssjöängens fågelskådarplattform (1 minut och 16 sekunder) Länk till annan webbplats.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda Angarnssjöängens naturreservat finns regler du måste följa. Det är förbjudet att:

 1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande
 2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar
 3. störa djurlivet (till exempel genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)
 4. fånga och insamla ryggradslösa djur
 5. medföra okopplad hund
 6. elda annat än på anvisade platser
 7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 8. cykla i terrängen
 9. köra motorbåt i sjöängen
 10. tälta utanför anvisat område. Inom anvisat område är det endast tillåtet att tälta två dygn i följd
 11. under tiden 1 april - 30 september beträda eller befara det fågelskyddsområde som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet
 12. rida på stigar som markerats på beslutskarta, bilaga 1 i beslutet.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddat sedan: 1982

Storlek: 565 hektar
varav vatten 1,8 hektar

Karaktär: våtmark, sjö, odlingslandskap

Kommun: Vallentuna

Markägare: Stockholm stad, Vallentuna kommun, staten och privata

Förvaltare: Länsstyrelsen

Skyddsform: naturreservat

Övrigt: Natura 2000 område Angarn SE110034

Hitta hit

Roslagsbanan till Vallentuna och därifrån buss mot Kårsta. Kliv av vid Örsta, 200 meter från reservatet. Tidtabeller hittar du hos Stockholms lokaltrafik SL.

Med bil: E18 från Stockholm mot Norrtälje. Ta av vid avfarten mot Åkersberga och kör rakt fram i rondellen mot Gillinge och Angarn. Efter 4,5 km passeras Angarns kyrka. Ta till vänster vid skylt "Angarnssjöängens naturreservat" till entrépunkten Örsta. P-platser finns även vid Skesta och Olhamra.

Sök resa på SL -Storstockholms lokaltrafik Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss