Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Personligt ombud

Ett personligt ombud är anställd i en kommun och arbetar på uppdrag av enskilda personer, för att de så långt det är möjligt ska kunna påverka och förbättra sin livssituation, leva ett självständigt liv och vara delaktiga i samhället.

Vad gör ett personligt ombud?

Ett personligt ombud stödjer enskilda personer med i att få tillgång till vård, stöd och service på lika villkor, samt rådgivning och rättshjälp. Personliga ombud stödjer personer:

  • med psykiska funktionsnedsättningar, som medför väsentliga svårigheter att utföra aktiviteter på olika livsområden
  • som har omfattande behov av vård och service
  • som har omfattande behov av långvariga kontakter med socialtjänsten, primärvården, psykiatrin och myndigheter.

Länsstyrelsen ska, på uppdrag av Socialstyrelsen, följa upp, stödja och utveckla verksamheten med personliga ombud i länet. Det kan exempelvis innefatta nätverksträffar, rådgivning till kommunerna och föreläsningar för ombuden.

Socialstyrelsen samordnar arbetet

Socialstyrelsen leder och samordnar arbetet med personligt ombud i landet och ansvarar bland annat för uppföljning och återrapportering till regeringen. På Socialstyrelsens webbplats finns flera rapporter att ladda ner eller beställa.

Verksamhet med personligt ombud i länet

Kontakta oss på Länsstyrelsen i Södermanlands län för att få information om hur vi stöttar verksamheten i länet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss