Fenologi - naturens kalender

Länsstyrelsen i Södermanlands län har börjat dokumentera naturens kalender som en del av länets miljöövervakning. Nu ber vi om din hjälp! 

Fenologi - naturens anpassning till årstiderna

Varje år gläds vi åt den första tussilagon som tittar upp i vägkanten, fjärilarnas vingslag och solmogna smultron. Dessa händelser i naturen följer ett visst tidsmönster, men det sker oftast inte vid samma datum varje år. Växter och djur följer vädrets växlingar och när det blommar och när djur vaknar till liv varierar från år till år. Bakom sådana årstidsmönster ligger anpassningar till vårt klimat.

Den pågående klimatförändringen innebär bland annat att det blir varmare på jorden och de system som växter och djur använder för att ställa in sin årscykel förändras. Störst utmaning är det för växter eftersom de inte kan flytta sig. Flera växtarter är dessutom beroende av ett samspel med insekter och fåglar för pollinering och fröspridning. I dagsläget vet vi inte så mycket om hur samspelet mellan växter och djur kommer att påverkas av ett förändrat klimat.

Läran om naturens anpassning till årstiderna kallas för fenologi. Genom att studera växternas anpassning till dagens klimat tar Länsstyrelserna och Svenska fenologinätverket fram indikatorer för uppföljning av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Dagens rapporter jämförs med observationer gjorda för 100 år sedan.

Vi behöver din hjälp

Dina observationer av lövsprickning, blomning och höstlövsfärger används inom miljöövervakningen i Södermanlands län. Genom rapporter till Naturens kalender kan vi följa hur klimatförändringar påverkar naturen. Uppgifterna kan också användas av fler, till exempel inom skogs- och jordbruket, av frukt- och biodlare och av forskare.

Som fenologiväktare hjälper du till genom att:

  • Göra observationer vid tidpunkten när något av följande inträffar: 
    • Björk, asp och hägg får lövsprickning och höstlövsfärger
    • Hägg, sälg, tussilago och vitsippa blommar
  • Göra observationer 1-2 gånger i veckan ”när det händer”
  • Gärna göra observationer på samma individer år från år
  • Rapportera dina observationer till Naturens kalender

Jag vill bli fenologiväktare! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nätverkets huvudman.

Kontakt