Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fenologi - naturens kalender

Länsstyrelsen i Södermanlands län har börjat dokumentera naturens kalender som en del av länets miljöövervakning. Nu ber vi om din hjälp! 

Naturens anpassning till årstiderna

Varje år gläds vi åt den första tussilagon som tittar upp i vägkanten, fjärilarnas vingslag och solmogna smultron. Dessa händelser i naturen följer ett visst tidsmönster, men det sker oftast inte vid samma datum varje år. Växter och djur följer vädrets växlingar och när det blommar och när djur vaknar till liv varierar från år till år. Bakom sådana årstidsmönster ligger anpassningar till vårt klimat.

Den pågående klimatförändringen innebär bland annat att det blir varmare på jorden och de system som växter och djur använder för att ställa in sin årscykel förändras. Störst utmaning är det för växter eftersom de inte kan flytta sig. Flera växtarter är dessutom beroende av ett samspel med insekter och fåglar för pollinering och fröspridning. I dagsläget vet vi inte så mycket om hur samspelet mellan växter och djur kommer att påverkas av ett förändrat klimat.

Läran om naturens anpassning till årstiderna kallas för fenologi. Genom att studera växternas anpassning till dagens klimat tar Länsstyrelserna och Svenska fenologinätverket fram indikatorer för uppföljning av miljömålet Begränsad klimatpåverkan. Dagens rapporter jämförs med observationer gjorda för 100 år sedan.

Delta i försommarkollen 5 och 6 juni

På världsmiljödagen och nationaldagen kan alla runt om i landet agera medborgarforskare och rapportera in om några av våra vanligaste blommor har börjat blomma. Försommarkollen vill visa hur årets väder har påverkat blomningstidpunkten, och hur den skiljer sig från när blomningen skedde förr i tiden, på grund av klimatförändringars inverkan.

Försommarkollen är en medborgarforskningskampanj där allmänheten och forskare samarbetar med inrapportering och analys. Genom att samla in observationer på dessa blommor under flera år, kan forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska Botaniska Föreningen se hur växterna påverkas av vårens och försommarens väder idag och om det går att se bestående skillnader jämfört med observationer som gjordes för 150 år sedan, på grund av klimatförändringar.

Under den 5 och 6 juni kan du rapportera in hur långt blomningen har kommit hos liten blåklocka, liljekonvalj, prästkrage, hägg, rönn och syrén. Gå ut under dessa dagar och observera försommarblommorna. Fyll sedan i din rapport på länken och skicka in senast den 6 juni! Vi vill veta både om det som händer, det som inte har hänt eller det som redan har hänt.

Jag vill rapportera till Försommarkollen Länk till annan webbplats.

Prästkragar

Vi behöver din hjälp året runt

Dina observationer av lövsprickning, blomning och höstlövsfärger är en del av den regionala miljöövervakningen i Södermanlands län. Genom rapporter till Naturens kalender kan vi följa hur klimatförändringar påverkar naturen. Uppgifterna kan också användas av fler, till exempel inom skogs- och jordbruket, av frukt- och biodlare och av forskare.

Som fenologiväktare hjälper du till genom att:

  • Göra observationer vid tidpunkten när något av följande inträffar: 
    • Björk, asp, hägg och andra arter får lövsprickning och höstlövsfärger
    • Arter som hägg, sälg, tussilago och vitsippa blommar
  • Göra observationer 1-2 gånger i veckan ”när det händer”
  • Göra observationer på samma individer år från år
  • Rapportera dina observationer till Naturens kalender

Jag vill bli fenologiväktare! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturens kalender drivs av Svenska fenologinätverket, som är ett nätverk med flera universitet, myndigheter och föreningar. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, är nätverkets huvudman.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss