Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Boka skolbesök

Ta med din skolklass ut till Stendörren och upptäck Östersjöns arter och miljöer! Naturum erbjuder gratis skolbesök med olika aktiviteter för alla åldrar. Varmt välkommen att boka ett besök!

Elev och naturvägledare tittar på smådjur i vanna. Foto: Bengt Håkansson

Vid håvningen får eleverna bekanta sig med Östersjöns djurliv tillsammans med en naturvägledare. Foto: Bengt Håkansson

Vi sätter ihop ett dagsprogram utifrån era önskemål och vår kapacitet. En naturvägledare möter klassen och håller i aktiviteterna tillsammans med skolans personal. Vilka aktiviteter vi erbjuder kan du se längre ned på sidan. Skolbesöket är gratis men skolan får själv ordna och bekosta transporten.

När kan jag boka skolbesök?

Måndagar och tisdagar: halv- eller heldagsbesök (9.30-11.40, 12.45-14.45)

Onsdag till fredag: halvdagsbesök under förmiddagar (9.30-11.40)

Hur kan ett dagsupplägg se ut?

Maximalt 4 pass med naturvägledare kan bokas under en dag, två pass på förmiddagen och två på eftermiddagen.

En halvdagsbokning kan gärna kombineras med egna aktiviteter på eftermiddagen för att ändå få en heldag ute i naturen.

I denna PDF finns exempel på olika dagupplägg. Här är den bokade aktiviteten håvning men den kan givetvis bytas ut mot någon av våra andra aktiviteter.

Upplägg för skolbesök (pdf) Pdf, 134.8 kB.

Hur bokar jag?

Du bokar genom att maila din bokningsförfrågan till naturum.stendorren@lansstyrelsen.se. Ange: skola, årskurs, antal elever, önskat datum, önskade aktiviteter och eventuella anpassningar eller extra behov samt kontaktuppgifter till dig som bokar.

Säkerhetsrutiner och ansvarsfördelning vid skolbesök finns specificerat.

Säkerhetsmanual för skolverksamhet vid naturum Stendörren (pdf). Pdf, 105.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Tema – vårt unika hav Östersjön

När ni kommer till oss får klassen utforska livet under ytan i Östersjön och lära sig mer om vad det är som gör Östersjön så speciellt. För högre årskurser kommer vi även in på de miljöproblem och utmaningar som Östersjön står inför.

Jobbar ni med några specifika frågor i skolan just nu? Meddela gärna vid bokningen om det är något som ni vill att vi fokuserar lite extra på!

Välj mellan flera aktiviteter

En kort beskrivning av varje aktivitet finns under rubrikerna.

Utrustade med håv och flytväst får eleverna upptäcka den biologiska mångfalden i blåstången! De håvar efter smådjur, alger och växter i vattnet och får lära sig känna igen några av de viktigaste arterna. Tillsammans med naturvägledaren undersöker och förstår vi olika arters anpassningar, funktioner och sammanhang i Östersjöns ekosystem.

Max 15 elever per grupp.

Håvning kan bokas som ett enkelt pass om 55 minuter eller som ett dubbelpass om 1h 50 min.

Här får eleverna bekanta sig med skärgårdens och Östersjöns historia och de speciella livsvillkor som finns i Östersjön. Vad är plankton och vad händer egentligen när du kissar i vattnet? Och varför är salthalten så viktig för torsken? Vi varvar guidning med olika experiment och övningar. Innehållet anpassas utifrån årskurs.

Max 15 elever per grupp.

Inomhusguidingen är 55 minuter lång.

Varför ser skärgårdslandskapet och naturen vid Stendörren ut som den gör? Vi vandrar i naturums närområde och upplever de olika miljöer som finns; hav, klippor, strandängar, skogen och odlingsmarken. Vågar du följa med upp i utsiktstornet? Vi pratar om vad naturen ger oss och varför artrikedom är så viktigt!

Cirka 20 elever per grupp.

Utomhusguidningen är 55 minuter lång.

En föreläsning som introducerar eleverna till Östersjön och dess mångfald och utmaningar. Föreläsningens innehåll anpassas utifrån årskurs men är mest passande för äldre elever då den är mer teoretisk och övergripande. Föreläsningen kan hållas inomhus eller utomhus.

Max 30 elever/grupp.

Föreläsningen är ca 45 minuter lång.

Utforska inne i naturums utställning om Östersjön! Naturum tillhandahåller quiz för yngre elever (åk 1-3, 4-6) eller arbetsuppgifter för äldre elever (åk 7-9 och gymnasiet). Läraren får facit och ni går själva igenom rätt svar med klassen. Om aktiviteten görs när naturum inte är öppet för andra besökare kan naturvägledaren introducera aktiviteten och gå igenom svaren.

Max 15 elever/grupp eftersom det är begränsat med utrymme inne i utställningen.

Tid: ca 30-45 min

Naturum sätter upp en tipspromenad som ni går självständigt. Frågornas svårighet anpassas utifrån årskurs. Ni får med tipslappar, pennor och facit till frågorna. Ni går själva igenom rätt svar med klassen.

Tipspromenadens längd och placering kan anpassas utifrån önskemål, och kan vara en kompletterande aktivitet för halva klassen vid exempelvis håvning.

Upptäck Stendörren

  • Vandra längs lederna, gå över broarna till Stora krokholmen eller Äspskär
  • Besök utsiktstornet
  • Grilla vid grillplatserna eller i Spishuset
  • Lär dig mer om några hotade djur i Sörmland - hitta skulpturerna som finns på olika platser i reservatet
  • Lär dig mer om hur livet i skärgården var förr längs den skyltade stigen Historien i Sörmland
  • Bada från klipporna

Kontakt

Naturum

Telefon 010-223 44 20

Telefonnumret är aktivt under säsong maj till september. Övrig tid telefonsvarare.

Helena Herngren

Naturumföreståndare

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss