Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kalkbro

Kalkbro är ett gammalt kalkbrott med höga dramatiska klippväggar. Här och i den omgivande skogen bröts kalk under många hundra år, men sedan 1940-talet är brottet övergivet. De kalkrika markerna är en miljö som passar många ovanliga blommor, svampar och mossor.

Grusad stig mellan bergväggar

Gången in till kalkbrottet. Foto: Maria Rolf.

Här ska du göra ett besök på våren för att titta på blåsippor i många granna färgvarianter. På sommaren kanske orkidéerna i brottet lockar och på hösten är det läge att ta med sig svampkorgen ut i den omgivande skogen.

Tillgänglighet

I Kalkbro är stigen från parkeringen fram till kalkbrottet jämnad och hårdgjord och passar för besökare med till exempel rullator eller barnvagn. Längs stigen finns vilplan och en bänk. Stigen sluttar något. Innan du kommer till kalkbrottet kan du rasta vid en rastplats med bänkbord med en utskjutande del som passar för rullstolsburna och en eldstad (ta med egen ved eller kol). Här finns också en tillgänglighetsanpassad mulltoalett med ramp och en soptunna. Stigen in i kalkbrottet är också hårdgjord. Leden fram och tillbaka och runt kalkbrottet är cirka 500 meter.

En mer tillgänglig stig med vilplan utgår från grusvägen 100 meter längre fram. Vid den finns en avlastningsplats för rullstolar där man kan stanna till med fordon.

Grusad stig och bänk

Stigen är hårdgjord och längs med finns en bänk. Foto: Maria Rolf.

Bord med bänkar och grillplats

På vägen till kalkbrottet finns en trevlig rastplats. Ta med dig egen ved eller kol om du vill grilla. Foto: Maria Rolf.

Brottet ett hem för många

Stigen som leder till kalkbrottet fortsätter genom ett schakt omgivet av fuktiga bergväggar där det växer mossor och ormbunkar. Hela kalkbrottet är en sagolik och lite trolsk miljö med knotiga gammeltallar högt upp på bergskanten och en frodig grönska på marken.

I själva kalkbrottet kan du hitta orkidéerna purpurknipprot och grönkulla liksom tibast, olvon och andra buskar. Den artrika växtligheten innebär att det är gott om fjärilar och andra insekter i området. På försommaren kan du få syn på makaonfjärilen som trivs i öppna, fuktiga marker. Fjärilens larver trivs i det bestånd av säfferot som finns inne i kalkbrottet. Bergväggarnas skrevor och hyllor är också perfekta boplatser för olika fåglar, till exempel korp.

Kalk till Mariefred

Kalkbrytningen i området har pågått sedan 1600-talet och fram till omkring 1945. Kalken användes bland annat för tillverkning av murbruk när Gripsholms slott och klostret i Mariefred byggdes. Lämningar efter mindre kalkbrott, gruvhål och högar med skrotsten finns också i andra delar av reservatet. Väster om Dammsjön går det dessutom att se spår efter en kolmila och kolarkoja.

Bergväggen tornar upp sig inne i kalkbrottet

Inne i kalkbrottet. Foto: Maria Rolf.

Blomma

Purpurknipprot. Foto: Per Folkesson.

Utsikt över Dammsjön

Den omgivande skogen är varierad med gles tallskog på höjderna och gran i de lägre och fuktigare delarna. Här kan du följa en uppmärkt rundslinga markerad med blått som tar dig till bland annat en fin utsiktsplats med två enkla bänkar och utsikt över Dammsjön. Här passar det bra att stanna upp och ta in naturens lugn. På sommaren och hösten hittar du lingon, blåbär och en hel del svampar i skogen. Den kalkhaltiga marken gör att floran av växter och svampar är ovanligt stor.

Markerad led

Hårdgjord stig cirka 500 meter fram och tillbaka till och runt kalkbrottet från parkeringen

Rundslinga cirka 1,5 kilometer fram och tillbaka från parkeringen, eller cirka 1 kilometer från rastplatsen. Blå markering.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Kalkbro, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar eller lavar (bär, matsvamp och blomplockning för eget behov är dock tillåtet)
 • samla in eller bortföra mineral
 • skada eller förstöra berghällar eller brottytor
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs

Det är förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna lägerverksamhet
 • anordna tävlingar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 1984, utvidgat 2012
Areal: 21,6 hektar
Karaktär: kalkbrott, kalktallskog, granskog
Kommun: Strängnäs
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat, Natura 2000

Hitta hit

Kalkbro naturreservat ligger i Strängnäs kommun.

Följ väg 55 mellan Strängnäs och Flen. Cirka 1,5 km söder om Länna bruk tar du av vid skylten "Naturreservat" och "Kalkbro 5". Fortsätt 5 km.

Parkering finns utmed vägen när du kommer fram till Kalkbro. Stigen till kalkbrottet startar cirka 20 meter framåt.

En avlastningsplats (Obs! Inte för parkering) för rullstolar finns 100 meter längre fram med en liten vändplats för fordon ytterligare 300 meter österut.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss