Fjellskäfte

Här kan du vandra bland riktigt gamla tallar om du följer rundslingan. En stor del av träden är över 150 år gamla och det finns träd som är uppemot 300 år. I skogen har många granar angripits av insekten granbarkborre. Många granar har dött och detta kommer att påverka skogens karaktär under många år framåt.

Tallkronor

De gamla tallarna i reservatet är imponerande höga. Foto: Maria Rolf.

Fjellskäfte passar alla som tycker om en promenad i en riktigt gammal skog med höga träd, myrstackar och ett rikt fågelliv. En markerad led tar dig runt i området, och du kan även fortsätta längs en omarkerad stig norrut för att komma fram till sjön Lören.

Terrängen i området är bitvis brant och småblockig med flera åsgropar. Det gör att du som har svårt att gå kan ha svårt att ta dig fram utanför den breda stigen uppe på åsen. Den som har lätt för att röra sig i skog och mark kan fortsätta promenaden även på den del av stigen som går nedanför åsen.

Området har länge varit ett uppskattat besöksmål. Visste du till exempel att Fjellskäfte har haft kungligt besök? Under hösten 1892 bodde Prins Eugen här. Han blev förtjust i den vackra miljön och målade en tavla med motiv från skogen.

Stig i grankog

Stigen på åsen är bred och något kuperad. Foto: Maria Rolf.

Skogen ligger på en rullstensås. Här dominerar granen i åsgroparna medan tallen växer i sandsluttningarna ovanför.

Tallstammar

Den fina tallskogen i reservatet. Foto: Per Folkesson.

Information om granbarkborre

I reservatet finns en del angrepp av insekten granbarkborre. Det leder till att granar dör och kan falla ner. Läs mer om angreppen och vad du ska tänka på i skog angripen av granbarkborre.

Granbarkborre i skyddade områden Öppnas i nytt fönster.

Markerad led

Rundslingan är cirka 2,5 kilometer fram och tillbaka till parkeringen

Beslut

Beslut och skötselplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

Fjellskäfte, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet gäller särskilda regler för besökare.

Det är förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och
  omkullfallna träd och buskar
 • skada, plocka eller samla in växter, svampar, mossor eller lavar. Bär-, matsvampoch blomplockning för eget behov är dock tillåtet.
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller
  reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs.
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift
 • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur annat än vid jakt.

Det är i reservatet förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

 • anordna lägerverksamhet.
 • anordna tävlingar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Skyddsår: 2003
Areal: 29 hektar
Karaktär: åsbarrskog
Kommun: Katrineholm
Förvaltare: Länsstyrelsen
Skyddsområde: Naturreservat

Hitta hit

Naturreservatet ligger strax norr om gården Fjällskäfte, cirka 16 km nordost om Katrineholm. Reservatet finner du genom att från väg 214, mellan Eskilstuna och Julita, ta av till väg 682 mot Svalboviken. Några hundra meter innan Fjällskäfte finner du naturreservatet på höger sida. Sväng höger mot Bie, reservatets parkering ligger strax till höger.

Kartnål till parkeringen, Google maps Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kollektivtrafik: Hållplatsen Fjällskäfte ligger precis söder om naturreservatet, cirka 300 meter. Hållplatsen trafikeras av buss 683, men endast under skoldagar och bara enstaka turer om dagen.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss