Nedsättning av pengar

Du kan sätta ned pengar om du till exempel är skyldig pengar till någon som vägrar ta emot betalningen, eller om du inte kan avgöra vem som ska ha pengarna. Ansök om nedsättning av pengar hos Länsstyrelsen.

Om du är skyldig en person pengar kan du i vissa fall sätta ned pengarna hos Länsstyrelsen. Din skuld anses då vara betald.

I vilka situationer kan du sätta ned pengar?

För att du ska kunna sätta ned pengar behöver sista betalningsdagen ha passerat. Utöver det behöver det vara mottagaren som är orsaken till att du inte kan betala och något av följande krav behöver uppfyllas:

 • Den du är skyldig pengar vägrar att ta emot betalningen.
 • Du kan inte betala eftersom den du är skyldig pengar inte går att hitta eller har en sjukdom.
 • Du vet inte vem du är skyldig pengar.
 • Du kan inte avgöra vem som ska ha pengarna eftersom två eller flera personer kräver dig på pengar.

Observera att du inte kan sätta ned pengar om du till exempel är oense med en hantverkare om hur mycket som du ska betala för en viss tjänst eller om du har köpt en felaktig vara. Du kan bara sätta ner pengar om det är mottagaren som är orsaken till att du inte kan betala.

Så gör du för att sätta ned pengar

En ansökan om nedsättning av pengar består av två delar:

 1. Du skickar in en ansökan till Länsstyrelsen.
 2. Du betala in pengarna du vill sätta ned.

Vi kan inte fatta beslut om nedsättning innan du har gjort båda delarna.

Meddela den du är skyldig om nedsättningen

Tänk på att du måste meddela den eller de personer som du är skyldiga pengar varje gång du sätter ned pengar. Om du inte gör det kan du bli skyldig att ersätta den eller de personer som du är skyldig pengar för eventuell förlust till följd av försummelsen.

Betala in pengarna

Betala in det belopp du vill sätta ned.

Vid det första inbetalningstillfället

Ange ditt organisationsnummer eller personnummer och namn i betalningsmeddelandet (till exempel ”012345-6789, Aktiebolag AB”).

Om du vill fortsätta att sätta ned din skuld

Ange förfallodatum och det ärendenummer du fick vid den första nedsättningen (till exempel ”208-2010-300, oktober”).

Betala till bankgiro 102-2862
I meddelandet till betalnings-mottagare skriver du "Nedsättning av pengar enligt 1927 års lag."

Vilken länsstyrelse som hanterar ditt ärende

Ärenden hanteras bara av sju länsstyrelser vilket innebär att du får vända dig till den Länsstyrelse som ansvarar för ditt län.

 • Om du bor i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län vänder du dig till Länsstyrelsen i Stockholms län.
 • Om du bor i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län vänder du dig till Länsstyrelsen i Östergötlands län.
 • Om du bor i Kronobergs, Blekinge och Skåne län vänder du dig till Länsstyrelsen i Skåne län.
 • Om du bor i Hallands och Västra Götalands län i vänder du dig till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
 • Om du bor i Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län vänder du dig till Länsstyrelsen i Dalarnas län.
 • Om du bor i Västernorrlands och Jämtlands län vänder du dig till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.
 • Om du bor i Västerbottens och Norrbottens län vänder du dig till Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Gäller ärendet en fastighet?

Det är Länsstyrelse i länet där fastigheten ligger som hanterar din ansökan. Det är också till den Länsstyrelsen du betalar pengarna.

Ta tillbaka nedsatta pengar

I ansökan om nedsättning kan du ange att du vill ha rätt att vid ett senare tillfälle ta tillbaka det nedsatta beloppet. Om du tar tillbaka pengarna räknas det som att nedsättningen aldrig har gjorts, och du förlorar då skyddet som nedsättningen inneburit.

Om borgenären (den som du är skyldig pengar) har begärt att få ut beloppet som du har satt ned, har du normalt inte rätt att ta tillbaka pengarna. Du kan då endast ta tillbaka pengarna om

 • borgenären godkänner att du tar tillbaka pengarna
 • du får rätt till pengarna efter att ärendet har prövats i domstol.

Utbetalning av nedsatta pengar

Du som har satt ned pengar och du som är borgenär kan ansöka om utbetalning av nedsatta pengar. Ansökan ska vara skriftlig och undertecknad av dig som vill ha ut pengarna.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss