Risk för gräsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lybeck

Foto: Jörgen Nilsson

Lybecks naturreservat omfattar en ö på cirka 3,5 hektar som är belägen i Krageholmssjön. Ön domineras av ädellövskog med en rik vegetation och för att värna om häckande fåglar råder beträdnadsförbud året om.

Under 1700-talet låg en fransk park tillhörande Krageholms slott på Lybeck, men med tiden kom en ädellövskog att utvecklas på ön. Det dominerande trädslaget i skogen var länge alm, men almsjukan har under de senaste decennierna gått hårt åt almbeståndet. Idag dominerar istället bok och ek med inslag av lind, avenbok och ask.

Lybeck har en artrik vegetation med arter som strutbräken, ramslök, månviol och hålnunneört. I reservatet finns många olika lavar och flera fågelarter häckar på ön.

Beträdnadsförbud gäller på ön året runt. Från 1 mars till 31 oktober är det därtill beträdnadsförbud på vattnet 100 meter från ön.

Lybeck sett från Krageholmssjöns västra sida. Foto: Alex Regnér

Lybeck sett från Krageholmssjöns västra sida. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • med farkost färdas inom vattenområdet under tiden 1 mars – 31 oktober
  • beträda ön utan länsstyrelsens tillstånd
  • medföra hund
  • tälta
  • elda

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. med farkost färdas inom vattenområdet under tiden 1 mars – 31 oktober

2. beträda ön utan länsstyrelsens tillstånd

3. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd, buskar och stubbar

4. plocka eller gräva upp växter

5. samla in ryggradslösa djur

6. tälta

7. göra upp eld

8. medföra hund

9. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 15 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt