Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lybeck

Foto: Jörgen Nilsson

Lybecks naturreservat omfattar en ö på cirka 3,5 hektar som är belägen i Krageholmssjön. Ön domineras av ädellövskog med en rik vegetation och för att värna om häckande fåglar råder beträdnadsförbud året om.

Under 1700-talet låg en fransk park tillhörande Krageholms slott på Lybeck, men med tiden kom en ädellövskog att utvecklas på ön. Det dominerande trädslaget i skogen var länge alm, men almsjukan har under de senaste decennierna gått hårt åt almbeståndet. Idag dominerar istället bok och ek med inslag av lind, avenbok och ask.

Lybeck har en artrik vegetation med arter som strutbräken, ramslök, månviol och hålnunneört. I reservatet finns många olika lavar och flera fågelarter häckar på ön.

Beträdnadsförbud gäller på ön året runt. Från 1 mars till 31 oktober är det därtill beträdnadsförbud på vattnet 100 meter från ön.

Lybeck sett från Krageholmssjöns västra sida. Foto: Alex Regnér

Lybeck sett från Krageholmssjöns västra sida. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • färdas inom vattenområdet under tiden 1 mars – 31 oktober
  • beträda ön utan länsstyrelsens tillstånd
  • medföra hund
  • tälta
  • elda

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. med farkost färdas inom vattenområdet under tiden 1 mars – 31 oktober

2. beträda ön utan länsstyrelsens tillstånd

3. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd, buskar och stubbar

4. plocka eller gräva upp växter

5. samla in ryggradslösa djur

6. tälta

7. göra upp eld

8. medföra hund

9. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 15 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss