Lybeck

Foto: Länsstyrelsen

Lybecks naturreservat omfattar en ö på cirka 3,5 hektar som är belägen i Krageholmssjön. Ön domineras av ädellövskog med en rik vegetation och för att värna om häckande fåglar råder beträdnadsförbud året om.

Under 1700-talet låg en fransk park tillhörande Krageholms slott på Lybeck, men med tiden kom en ädellövskog att utvecklas på ön. Det dominerande trädslaget i skogen var länge alm, men almsjukan har under de senaste decennierna gått hårt åt almbeståndet. Idag dominerar istället bok och ek med inslag av lind, avenbok och ask.

Lybeck har en artrik vegetation med arter som strutbräken, ramslök, månviol och hålnunneört. I reservatet finns många olika lavar och flera fågelarter häckar på ön.

Beträdnadsförbud gäller på ön året runt. Från 1 mars till 31 oktober är det därtill beträdnadsförbud på vattnet 100 meter från ön.

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • med farkost färdas inom vattenområdet under tiden 1 mars – 31 oktober
  • beträda ön utan länsstyrelsens tillstånd
  • medföra hund
  • tälta
  • elda
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. med farkost färdas inom vattenområdet under tiden 1 mars – 31 oktober

2. beträda ön utan länsstyrelsens tillstånd

3. gräva, borra, mejsla, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd, buskar och stubbar

4. plocka eller gräva upp växter

5. samla in ryggradslösa djur

6. tälta

7. göra upp eld

8. medföra hund

9. anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildat: 1985

Storlek: 15 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Mer information

InformationsskyltPDF

Mer info på Romeleåsen och Sjölandskapets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.