Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lilla Köpinge

Lilla Köpinge är ett tätortsnära reservat med öppen blomrik gräsmark och tallskogar i olika ålder och täthet. Många av Lilla Köpinges praktfulla blomster är knutna till sandig mark, gärna till partier med blottlagd sand. Sandmarksväxternas behov av tramp för att skapa sandblottor och det lättillgängliga läget gör att reservatet lämpar sig väl för friluftsliv.

Blomrika gräsmarker för bin och fjärilar

I Lilla Köpinges sandiga gräsmarker finns många blommor som bara trivs där det finns sand. Dessa blommor bidrar till färgprakten i gräsmarkerna. Gul fetknopp, gråfibbla och gulmåra bidrar till det gula. Här och var sticker blåeld och blåmonke upp. Fläckvis skimrar det i rosa-lila av ljung, backnejlika och backtimjan. Till de riktigt exklusiva arterna räknas alvarveronika (om den finns kvar?), som i princip bara finns på Öland. En annan raritet är den ståtliga, rosa praktnejlikan som även finns i Sandhammarens naturreservat Länk till annan webbplats..

I de sandiga miljöerna trivs även många bin och fjärilar. Särskilt imponerande är alla vildbin med namn som väddgökbi, stäppbandbi, släntmalbi, rödtoppebi, punktblodbi, lusebi, hedsidenbi och alvarsmalbi. Bland fjärilarna kan du se olika bastardsvärmare i svart och rött, turkos-grön ängsmetallvinge och hedpärlemorfjäril och ängsnätfjäril i orange.

Tallskog med fåglar och småkryp

I stora delar av reservatet breder tallskogen ut sig. Den är luckig och gles i söder där den ansluter till de öppna markerna och tätare i övriga delar. Tanken är att all tallskog på sikt ska vara gles med solinsläpp. I tallskogen finns en del hålhäckande fågel och vedlevande insekter. Det är särskilt de solexponerade äldre tallarna och grova döda veden som erbjuder mat och boplatser år såväl hackspettar som små skalbaggar. Andra exempel på fåglar i naturreservatets skog och öppenmark är rödhake, svarthätta och de mer ovanliga arterna sånglärka, spillkråka och kungsfågel.

Spår av boplats från järnåldern-stenåldern

Nära villabebyggelsen i öster finns ett fornlämningsområde. Här finns rester av en boplats från sten-brons-järnåldern. Inte mindre än 10 långhus har hittats. Det har tidigare funnits ett gravfält från samma tidsperiod på en flack kulle nära järnvägen. Järnvägen längs reservatets norra sida är i bruk.

Friluftslivet

Reservatet gränsar till samhället Köpingebro. Det är ett populärt grönområde som nyttjas för hundrastning, motion, studier och skolverksamhet. Området genomkorsas av vägar och stigar, men ledmarkeringar saknas eftersom området är ganska litet och lätt att hitta i. Den totala väg- och stigsträckan är cirka 3,8 km. Tänk på att ta med ditt skräp hem. I den sydvästra delen planeras anpassningar för ridning.

Öppen gräsmark med omgivande träd. Foto: Johan Johnmark

Öppen gräsmark med omgivande träd. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,

2. parkera fordon på annan plats än iordningsställda parkeringsplatser enligt bilaga 2, Pdf, 620.3 kB, öppnas i nytt fönster.

3. gräva upp växter,

4. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,

5. dumpa trädgårdsavfall eller plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

6. rida annat än på anvisad ridled eller område,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

7. samla in ryggradslösa djur,

8. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsel, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt för naturstigar, frågesporter eller tipspromenader.

9. placera ut främmande föremål.

Bilaga 2 - karta med anvisad parkering Pdf, 620.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRidled Ridled
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 33 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i norra delen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.454250, E 13.927583

Hitta mig

Kungsfågel

Illustration: Jonas Lundin


Kungsfågeln är Sveriges minsta fågel och väger bara fem gram. Det är en söt gråbrun fågel med rundad kroppsform och markanta, svarta ögonen. Uppe på huvudet har den ett gult eller orangefärgat parti som påminner om en krona, något som gett fågeln sitt namn. Kungsfågeln lever i skogen och känns igen på sina högfrekventa läten. Det fina, högtoniga pipandet hör till de första som man tappar när hörseln försämras med åldern, liksom vårtbitarens och vissa fladdermöss läten.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 699.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss