Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Högestads mosse

Högestads mosse består huvudsakligen av betade fuktängar och kärr som omgärdar ett antal torra småkullar. Inom reservatet ryms en stor variation av vegetationstyper med allt från torr och fattig hed till rikkärr. Därför kan man också finna uppemot 300 växtarter på Högestads mosse.

Orkidéer och rödlistade arter

Den varierade miljön i reservatet hyser en artrik flora som bland annat innehåller flera orkidéer och rödlistade arter. Majviva, backsippa, stor ögontröst och kärrjohannesört är några av de hotade arter som finns på Högestads mosse. Många fjärilar trivs på de blomrika markerna och i rikkärret finns även den rödlistade kalkkärrsgrynsnäckan.

Mossens djurliv

På mossen har det tidigare brutits torv och några synliga spår från denna verksamhet är de öppna vattensamlingar som finns i reservatsområdet. Dammarna lockar idag till sig groddjur och bland annat har lökgroda och lövgroda noterats i området.

Flera olika däggdjur söker sig till det relativt oexploaterade reservatet. Rådjur, hare, räv och dovhjort är några av de arter som har setts på Högestads mosse.

Högestads mosse och vy över omgivningarna. Foto: Kristian Nilsson

Högestads mosse och vy över omgivningarna. Foto: Kristian Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det förbjudet att:

  • campa
  • skräpa ned
  • gräva upp växter
  • plocka blommor
  • störa djurlivet inom området

Detta är de fullständiga föreskrifterna som berör besökare.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1961

Storlek: 79 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta mig

Majviva.

Illustration: Katarina Månsson


Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss