Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Bjersjöholms ädellövskog

Naturreservatet Bjersjöholm ligger som en grönskande ö, omgiven av ett vidsträckt jordbrukslandskap. Här har vuxit träd under mycket lång tid. Det gör att området kvalar in bland de tio skogsområden i Skåne som har mest värdefull insektsfauna.

Hem för många rödlistade arter

Bokskogsrödrock är en av de hotade skalbaggsarter som lever i reservatet. Den tillhör familjen knäppare och lever sina första fyra år som larv i murken bokved. Namnet rödrock har den fått på grund av sina röda täckvingar. Bokskogsrödrocken samsas med över 75 andra rödlistade, hotade arter i skogen.

Det är främst sällsynta insekter, svampar och lavar som är knutna till skogsmiljöer med ädellövsträd. Bland de ovanliga svamparter som har påträffats i reservatet kan korallticka, lundticka, oxtungssvamp och koralltaggsvamp nämnas.

Svårframkomligt naturreservat med trädjättar

Naturreservatet är inte lätt att ta sig fram i. Här ligger döda träd kors och tvärs bland buskar och uppväxande träd. Men håll utkik efter trädjättarna. Det finns ett sjuttiotal stora, tjocka bokar och ekar som är över 250 år gamla. Skogsduvan häckar i håligheter i de gamla träden.

Du är välkommen att uppleva skogen till fots men det finns i dagsläget inga markerade stigar.

Bjersjöholm ädellövskog Nature Reserve lies like a verdant island, surrounded by an extensive agricultural landscape. Forest has grown here over a very long period. This is why the area merits a place on the top ten list of forests with a valuable insect fauna in Skåne.

The red-horned cardinal click beetle (Ampedus rufipennis) is one of the endangered beetle species in the reserve. This member of the click beetle family spends the first four years of its life as a larva in rotten beech wood. It has cardinal-red wing cases. The beetle exists together with more than 75 other red-listed, threatened species. They are mainly insects, fungi and lichens that are linked to forest environments with broad-leaved deciduous trees.

The nature reserve does not offer easy walking. Dead trees are found criss-cross among shrubs and growing trees. But look out for the tree giants. There are some 70 large, wide beeches and oaks that are more than 250 years old. Stock dove nests in hollows in the old trees.

You are welcome to experience the forest on foot, but there are currently no marked trails.

Foto: Johan Johnmark

Ädellövskog. Foto: Johan Johnmark

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda annat än med friluftskök eller i iordningsställd eldstad
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • samla mossor, lavar, vedsvampar, insekter eller mollusker
 • gräva upp växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, hällar, terrängformer eller stenmurar,
 2. föra bort död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 3. gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar,
 4. tälta,
 5. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 6. samla in ryggradslösa djur, t.ex. skalbaggar eller mollusker.
 7. elda annat än med friluftskök eller i av förvaltaren iordningsställd eldstad,
 8. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden kl 00:00 – 05:00,

  Slutligen är det förbjudet utan Länsstyrelsens skriftliga tillstånd att:
 9. placera eller sätta upp snitsel, orienteringskontroll eller liknande anordning annat än tillfälligt, högst tio dygn, under förutsättning att kontaktuppgifter och datum för uppsättning anges på de utplacerade föremålen,
 10. placera ut för reservatet främmande föremål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1993

Storlek: 120 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.459240, E 13.783694

Hitta mig

Koralltaggsvamp.

Illustration: Martin Holmer


Koralltaggsvampen bildar förgrenad och korallikande fruktkropp. Den är beroende av död ved och växer främst på förmultnande stockar som börjat bli mjuka. Koralltaggsvampen är en signalart som indikerar att en skog har höga naturvärden.

Mer information

Informationsskylt Bjersjöholms ädellövskog Pdf, 720.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss