Backåkra

Backåkra naturreservat ligger på Skånes sydkust. Här kan du blicka ut över havet och ströva fritt bland backsippor, hedsidenbin och betande kor. Genom djurens betande hålls det unika sandhedslandskapet öppet och välkomnande för såväl besökande människor som kornsparvar. Mitt i reservatet ligger den kringbyggda gården Backåkra, som blev känd genom Dag Hammarskjöld. Meditationsplatsen som anlades till hans minne är en plats för eftertanke och vidsträckt utsikt.

Skånsk historia och världshistoria

Backåkra blev välkänt när det köptes av FN:s dåvarande generalsekreterare, Dag Hammarskjöld, år 1957. Han var angelägen om att bevara det öppna landskapet. Till hans minne anlades meditationsplatsen, en plats för eftertanke och vidsträckt utsikt.

Jordbruk och boskapsskötsel

Delar av Backåkra har tidigare varit uppodlat men den magra marken har gjort att betesdrift sedan länge tagit över. De välbetade, sandiga, torrhedarna med dess speciella flora och fauna är i dag en sällsynt naturtyp.

Vårfärger och sommarsurr

Under våren blommar fält- och backsippor i Backåkra. Sommartid visar hedlandskapet upp blommor i alla färger. Här finner man de flesta av torrängens typiska växter, som hedblomster, jungfrulin och backsilja.

Blommorna drar till sig insekter av många arter. Fjärilar bidrar till färgprakten och delar blommornas nektar och pollen med bin och andra insekter som är beroende av sandmarkerna. Här finner man bland annat kamgräsfjäril och det lilla biet hedsidenbi.

Det öppna kulturlandskapets fåglar

I reservatet trivs det öppna kulturlandskapets fåglar. Sånglärka och ängspiplärka syns ofta i reservatet liksom gulsparv och hämpling. Gökens karaktäristiska läte ljuder över Backåkra under försommaren och tornfalk ryttlar regelbundet över markerna på spaning efter bytesdjur. Den i Sverige mycket ovanliga kornsparven är en återkommande gäst i reservatet.

Friluftsliv

I Backåkra kan du ströva fritt i det öppna landskapet eller följa någon av småstigar som tar dig runt i reservatet. Meditationsplatsen är ett fint ställe för en paus. Det finns även en rastplats i anslutning till gården Backåkra. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkeringsplats finns i reservatet och närmaste busshållplats är Backåkra som ligger några hundra meter norrut.

Backåkra är ett av flera naturreservat som ligger utmed kusten i denna trakt. Genom reservaten går Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 2 och 3) som är det självklara vandringsalternativet för en längre vandring. Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren.  

At Backåkra Nature Reserve, you wander among grazing cows that eagerly conserve the traditional sandy heath. Backåkra farm, with the traditional long houses, is located in the middle of the reserve.

Skåne's history and world history

Backåkra became renowned when it was bought by the former UN secretary general, Dag Hammarskjöld, in 1957. He was anxious to conserve the open landscape. A meditation site was created in his memory, a place for reflection and with an extensive view for both the mind and the eye.

Farming and livestock management

Parts of Backåkra were once cultivated, but the poor soils, meant that grazing took over long ago. The well-grazed, sandy dry heaths with their special flora are a rare habitat in Sweden today.

Spring colours and summer buzz

In the spring pasque and dwarf pasque flowers come into bloom at Backåkra. In the summer the heathland is full of flowers of every colour. The majority of the typical plants associated with the dry meadows can be found here. The flowers attract insects of many different species. The butterflies contribute to the brilliant colours and share the nectar and pollen from the flowers with bees and other insects’ dependent on sandy habitats.

Meditationsplats till minne av Dag Hammarskjöld. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • plocka blommor

 Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är der förbjudet:

- att färdas med motorfordon utom på infartsvägen till Backåkra till särskilt anordnad parkeringsplats

- att parkera motorfordon annat än på särskilt anordnad parkeringsplats

- att plocka blommor

- att gräva

- att tälta, campa eller uppställa husvagn

- att göra upp eld

- att skräpa ned med papper, plast, plåt, glas eller annat avfall samt

- att medföra hund eller katt annat än i koppel.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1958

Storlek: 39 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Backåkravägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.389444, E 14.130833

Hitta mig

Fältsippa

Illustration: Katarina Månsson


Fältsippan är vanlig på hed- och alvarmark på Öland och Gotland, men finns också i de sydligare delarna av fastlandet. Här växer den på torra backar och ängar. Numera är fältsippan fridlyst i Skåne. Men år 1755 skrev Linné att fältsippan var mycket allmän på Öland och i Skåne... Blomman är mindre än hos backsippan. Den är dessutom mörkare till färgen och mer hängande. Fältsippan blommar under vår och försommar.

Mer information

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss