Ljungskogen-Ljunghusens strandbad

Reservatet omfattar en del av Falsterbohalvöns södra strandremsa. Här finner besökaren flacka sandstränder, sanddyner, revlar och en tallskog som planterades för att förhindra sandflykt. Området har ett rikt fågelliv och under sommaren är stranden mycket välbesökt av badgäster.

Skogen, heden och havet

Havet och vindarna leker med sanden längs Falsterbonäsets södra strand. Efter hårda stormar får sandbankar och revlar nya platser. Då är det tid att vandra längs stranden på jakt efter havets guld – bärnstenen.

Ljungskogen planterades en gång i tiden för att hindra sanden från att vandra även uppe på land. Idag ligger sanddyner med strandråg och sandstarr insprängda bland träden. Tanken är att tallskogen en dag ska ersättas med ek. Längre upp på land hittar du ljungheden. Varma dagar surrar det av liv bland blommorna.

Stränder för fåglar och människor

I väster, där de igenväxande lagunerna med vass och havssäv breder ut, trivs fåglarna. Här kan man bland annat få syn på skärfläcka, rödbena, större strandpipare och tofsvipa.

Beträdnadsförbud på Ängsnäset

Reservatet gränsar till Ängsnäset, ett område som har beträdnadsförbud under våren och fram till mitten av juli för att skydda fåglarnas häckning. Bad och friluftsliv får istället ske i de östra delarna.

Friluftsliv

Om du vill ta dig genom Ljungskogen-Ljunghusens strandbad är Skåneleden den självklara leden att följa, den tar dig längre ut på halvön och du går västerut. Reservatet är populärt bland badgäster under sommaren. Vid de rätta vindarna syns även vind- och kitesurfare som njuter av farten och vågorna. Det finns flera parkeringsplatser i den östra delen där det även finns toaletter. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplatsen är Ljunghusen Storvägen, cirka 2 km norrut.

Ljungskogen-Ljunghusens strandbad är ett av nio naturreservat kring Falsterbohalvön. I området finns det bra friluftslivsmöjligheter med bland annat vandring, fågelskådning och bad. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela halvön. Tänk på att reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är!

Forest, moor and sea

The sea and the wind play with the sand along the southern shore of the Falsterbo peninsula. Sandbanks and sandbars are relocated following severe storms. After a storm has passed it’s the perfect time to wander along the beach on the lookout for the gold of the sea – amber.

Ljungskogen was once planted to stop the sand from eroding. Today, sand dunes with sea lyme grass and sand sedge lie interspersed among the trees. The idea is that the pine forest will be replaced by oak trees at some point. The heath moor can be found further inland. On warm days, the flowers are buzzing with life.

Beaches for birds and people

In the western parts of the reserve, where overgrowing lagoons with reeds and sea club-rush are dominating, the birds have their sanctuary. The reserve borders onto Ängsnäset, an area that is off-limits during the spring and until mid-July, in order to protect the breeding of the birds. Swimming and outdoor activities can be enjoyed in the eastern parts instead. In the summer, the beach is filled with sunbathers and when the wind is right you can see windsurfers and kitesurfers enjoying the speed of the waves.

Traditionella badhytter i Ljunghusens strandbad. Foto: Mona Persson

Traditionella badhytter i Ljunghusens strandbad. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

Kartbilaga 1 Ljungskogen-Ljunghusens strandbad (beträdnadsförbud vår-sommar och koppeltvång resten av året) Pdf, 3.2 MB.

Kartbilagorna 1a-1f Falsterbohalvöns havsområde (förbud mot vattenfarkoster, vind- & kitesurfing) Pdf, 2.8 MB.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. färdas eller uppehålla sig under tidsperioden 15 mars till 15 juli inom område som markerats med A på kartbilaga 1 Pdf, 3.2 MB.,
 2. tälta, sätta upp utrustning för övernattning,
 3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande
 4. plocka eller gräva upp växter,
 5. medvetet störa fågellivet eller lekande groddjur,
 6. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel inom område som markerats med A på kartbilaga 1 Pdf, 3.2 MB.,
 7. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,
 8. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 9. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,
  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd
 10. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt då man vistas på stranden

Kartbilaga 1 Ljungskogen-Ljunghusens strandbad (beträdnadsförbud vår-sommar och koppeltvång resten av året) Pdf, 3.2 MB.

Observera att naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Ljungskogens och Ljunghusens strandbad rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på kartbilagorna 1a-1f Pdf, 2.8 MB., samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på kartbilagorna 1a-1f, Pdf, 2.8 MB.

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på kartbilagorna 1a-1f Pdf, 2.8 MB.,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f Falsterbohalvöns havsområde (förbud mot vattenfarkoster, vind- & kitesurfing) Pdf, 2.8 MB.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 1987

Storlek: 339 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.391389, E 12.931861

Parkering 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.388806, E 12.929528

Parkering 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.398833, E 12.942889

Hitta mig

Större strandpipare.

Illustration: Katarina Månsson


Större strandpipare är en av våra vanligaste strandfåglar. Under häckningen inreder hanen en enkel grop som ibland pryds med snäckskal och stenar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss