Ljungskogen-Ljunghusens strandbad

Reservatet omfattar en del av Falsterbohalvöns södra strandremsa. Här finner besökaren flacka sandstränder, sanddyner, revlar och en tallskog som planterades för att förhindra sandflykt. Området har ett rikt fågelliv och under sommaren är stranden mycket välbesökt av badgäster. Naturum Falsterbo ligger en halvmil västerut. Det är en bra start för dig som vill upptäcka Falsterbohalvöns spännande natur.

Skogen, heden och havet

Havet och vindarna leker med sanden längs Falsterbonäsets södra strand. Efter hårda stormar får sandbankar och revlar nya platser. Då är det tid att vandra längs stranden på jakt efter havets guld – bärnstenen.

Ljungskogen planterades en gång i tiden för att hindra sanden från att vandra även uppe på land. Idag ligger sanddyner med strandråg och sandstarr insprängda bland träden. Tanken är att tallskogen en dag ska ersättas med ek. Längre upp på land hittar du ljungheden. Varma dagar surrar det av liv bland blommorna.

Stränder för fåglar och människor

I väster, där de igenväxande lagunerna med vass och havssäv breder ut, trivs fåglarna. Här kan man bland annat få syn på skärfläcka, rödbena, större strandpipare och tofsvipa.

Reservatet gränsar till Ängsnäset, ett område som har beträdnadsförbud under våren och fram till mitten av juli för att skydda fåglarnas häckning. Bad och friluftsliv får istället ske i de östra delarna. Här fylls stranden av badare på sommaren och vid de rätta vindarna syns vind- och kitesurfare njuta av farten och vågorna.

Forest, moor and sea

The sea and the wind play with the sand along the southern shore of the Falsterbo peninsula. Sandbanks and sandbars are relocated following severe storms. After a storm has passed it’s the perfect time to wander along the beach on the lookout for the gold of the sea – amber.

Ljungskogen was once planted to stop the sand from eroding. Today, sand dunes with sea lyme grass and sand sedge lie interspersed among the trees. The idea is that the pine forest will be replaced by oak trees at some point. The heath moor can be found further inland. On warm days, the flowers are buzzing with life.

Beaches for birds and people

In the western parts of the reserve, where overgrowing lagoons with reeds and sea club-rush are dominating, the birds have their sanctuary. The reserve borders onto Ängsnäset, an area that is off-limits during the spring and until mid-July, in order to protect the breeding of the birds. Swimming and outdoor activities can be enjoyed in the eastern parts instead. In the summer, the beach is filled with sunbathers and when the wind is right you can see windsurfers and kitesurfers enjoying the speed of the waves.

Traditionella badhytter i Ljunghusens strandbad. Foto: Mona Persson

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha okopplad hund 1 mars - 31 augusti
 • elda eller använda grill
 • beträda inhägnade områden
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida utanför anvisade områden
 • utan länsstyrelsens tillstånd lägga upp båtar på stranden
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- gräva upp växter

- tälta, stilla upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- göra upp eld eller använda utegrill

- rida utom vad avser särskilt angivna områden och stigar

- medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 31 augusti.

- framföra motordrivet fordon, innefattande moped, annat än på härför anvisad väg och plats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- beträda område som är inhägnat i avsikt att skydda vegetation och mark

- avsiktligt störa djurlivet tex genom närgången fotografering

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande

- lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd

Observera att naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Ljungskogens och Ljunghusens strandbad rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1fPDF

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1987

Storlek: 339 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering 1länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.391389, E 12.931861

Parkering 2länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.388806, E 12.929528

Parkering 3länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.398833, E 12.942889

Hitta mig


Större strandpipare är en av våra vanligaste strandfåglar. Under häckningen inreder hanen en enkel grop som ibland pryds med snäckskal och stenar.
Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder om FalsterbohalvönPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

Virtuell vandring (Google Street view):
Skåneleden från golfbananlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skåneleden från Falsterbokanalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

360-graders foto (Google Maps):
Vy över strandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster