Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ljungskogen-Ljunghusens strandbad

Reservatet omfattar en del av Falsterbohalvöns södra strandremsa. Här finner besökaren flacka sandstränder, sanddyner, revlar och en tallskog som planterades för att förhindra sandflykt. Området har ett rikt fågelliv och under sommaren är stranden mycket välbesökt av badgäster.

Skogen, heden och havet

Havet och vindarna leker med sanden längs Falsterbonäsets södra strand. Efter hårda stormar får sandbankar och revlar nya platser. Då är det tid att vandra längs stranden på jakt efter havets guld – bärnstenen.

Ljungskogen planterades en gång i tiden för att hindra sanden från att vandra även uppe på land. Idag ligger sanddyner med strandråg och sandstarr insprängda bland träden. Tanken är att tallskogen en dag ska ersättas med ek. Längre upp på land hittar du ljungheden. Varma dagar surrar det av liv bland blommorna.

Stränder för fåglar och människor

I väster, där de igenväxande lagunerna med vass och havssäv breder ut, trivs fåglarna. Här kan man bland annat få syn på skärfläcka, rödbena, större strandpipare och tofsvipa.

Beträdnadsförbud på Ängsnäset

Reservatet gränsar till Ängsnäset, ett område som har beträdnadsförbud under våren och fram till mitten av juli för att skydda fåglarnas häckning. Bad och friluftsliv får istället ske i de östra delarna.

Friluftsliv

Om du vill ta dig genom Ljungskogen-Ljunghusens strandbad är Skåneleden den självklara leden att följa, den tar dig längre ut på halvön och du går västerut. Reservatet är populärt bland badgäster under sommaren. Vid de rätta vindarna syns även vind- och kitesurfare som njuter av farten och vågorna. Det finns flera parkeringsplatser i den östra delen där det även finns toaletter. Närmaste busshållplatsen är Ljunghusen Storvägen, cirka 2 km norrut.

Ljungskogen-Ljunghusens strandbad är ett av nio naturreservat kring Falsterbohalvön. I området finns det bra friluftslivsmöjligheter med bland annat vandring, fågelskådning och bad. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela halvön. Tänk på att reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är!

Forest, moor and sea

The sea and the wind play with the sand along the southern shore of the Falsterbo peninsula. Sandbanks and sandbars are relocated following severe storms. After a storm has passed it’s the perfect time to wander along the beach on the lookout for the gold of the sea – amber.

Ljungskogen was once planted to stop the sand from eroding. Today, sand dunes with sea lyme grass and sand sedge lie interspersed among the trees. The idea is that the pine forest will be replaced by oak trees at some point. The heath moor can be found further inland. On warm days, the flowers are buzzing with life.

Beaches for birds and people

In the western parts of the reserve, where overgrowing lagoons with reeds and sea club-rush are dominating, the birds have their sanctuary. The reserve borders onto Ängsnäset, an area that is off-limits during the spring and until mid-July, in order to protect the breeding of the birds. Swimming and outdoor activities can be enjoyed in the eastern parts instead. In the summer, the beach is filled with sunbathers and when the wind is right you can see windsurfers and kitesurfers enjoying the speed of the waves.

Traditionella badhytter i Ljunghusens strandbad. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha okopplad hund 1 mars - 31 augusti
 • elda eller använda grill
 • beträda inhägnade områden
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida utanför anvisade områden
 • utan länsstyrelsens tillstånd lägga upp båtar på stranden
 • kitesurfa, vindsurfa och framföra vattenfarkost enligt kartbilagorna 1a-1f.

Kartbilagorna 1a-1f  Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.(förbud mot vattenfarkoster, vind- & kitesurfing)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- gräva upp växter

- tälta, stilla upp husvagn, campingbil eller motsvarande

- göra upp eld eller använda utegrill

- rida utom vad avser särskilt angivna områden och stigar

- medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars - 31 augusti.

- framföra motordrivet fordon, innefattande moped, annat än på härför anvisad väg och plats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- beträda område som är inhägnat i avsikt att skydda vegetation och mark

- avsiktligt störa djurlivet tex genom närgången fotografering

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande

- lägga upp båtar på stranden utan länsstyrelsens tillstånd

Observera att naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Ljungskogens och Ljunghusens strandbad rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 1987

Storlek: 339 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering 1 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.391389, E 12.931861

Parkering 2 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.388806, E 12.929528

Parkering 3 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.398833, E 12.942889

Hitta mig

Större strandpipare.

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Större strandpipare är en av våra vanligaste strandfåglar. Under häckningen inreder hanen en enkel grop som ibland pryds med snäckskal och stenar.

Kontakt

Karl-Johan Pålsson
naturvårdsförvaltare

E-post karl-johan.palsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 92


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt