Kämpinge strandbad

Den kilometerlånga kritvita sandstranden söder om Höllviken ingår tillsammans med området öster om Falsterbokanalen i naturreservatet Kämpinge strandbad. Längs med Kämpingebuktens populära badstrand breder ett sanddynslandskap och en gles tallskog ut sig. Mellan tallskogen och stranden står hundratals traditionella badhytter på rad.

Sol, vind och vatten

Vinden bygger upp sanddynerna och vegetationen håller dem kvar. Närmast stranden växer sandrör och strandråg som binder sanden. Här har ett dynsystem byggts upp som går parallellt med stranden. Längre in mot tallskogen växer bland annat trift, strandmalört, hedblomster och blåmunkar. Bland sanddynerna växer även vresros. Förr planterades vresros ofta för att förhindra sandflykt, men arten som inte förekommer naturligt i Sverige, växer snabbt och sprider sig fort vilket gör att den lätt tar över stora områden och hotar både inhemska växter och djur.

Innanför sanddynerna, med ryggen mot skogen ligger de traditionella badhytterna på led. Naturreservatet ger även skydd till livet i havet, reservatets gräns går ut till tre meters djup.

Tallskogens hemligheter

Ta en promenad i tallskogen längs kanalen. Trots att skogen egentligen bara en är en smal remsa på 100–150 meter så kan man få känslan av att vara långt från bebyggelsen. På sommaren fylls skogen av doften av kåda och varm sand. På sina ställen är marken täckt av lavar och mossor.

Gömd i skogen ligger ett militärhistoriskt kulturlandskap. Det är rester av försvarslinjen som skulle skydda Sverige under andra världskriget, den så kallade Per Albin-linjen. Skyttevärn och stridsvagnshinder ligger kvar bland träden som minnesstenar.

Sun, wind and water

The wind builds up the sand dunes and the vegetation keeps them in place. Closest to the shore, marram and sea lyme grass grow, binding the sand together. A dune system has developed here that runs parallel with the beach. Rosa rugosa has commonly been used for binding sand. It is not a native species, and can easily take over larges areas, threatening the environment for both other plants and animals on the shore. Traditional beach huts can be found, lined up behind the sand dunes that back onto the forest. The nature reserve also provides protection for sea life as its borders extend out into the sea, to a depth of three metres.

The secrets of the pine forest

Take a walk in the pine forest alongside the canal. Although the forest is small, you get the feeling of being much further removed from civilisation. In summer, the forest is filled with the aroma of resin and warm sand. Hidden in the forest is a cultural landscape that reminds us of Sweden’s military history. Here can be found remains from the defense line that was intended to protect Sweden during the Second World War, the ”Per Albin Line”. Bunkers and antitank obstacles still lie amongst the trees, like commemorative headstones.

Traditionella badhytter. Foto: Alex Regnér

Kontakt

Vellinge kommun

E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Telefon 040-42 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn
  • störa omgivningen
  • varaktigt lägga upp båtar på stranden

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

- skada fast naturföremål eller ytbildning

- plocka eller gräva upp växter

- tälta eller ställa upp husvagn

- göra upp eld

- framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg och plats

- parkera annat än på särskilt anvisade platser

- på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande

- varaktigt lägga upp båtar på stranden

Observera att naturreservatet Kämpinge Strandbad delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Kämpinge Strandbad rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Bilaga 1a-1fPDF

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Toalett Toalett

Kontakt

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 43 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Vellinge kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid stranden länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.399222, E 12.56463

Mer information

InformationsskyltPDF

Folder om FalsterbohalvönPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Stig i tallskogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vy över strandenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster