Kämpinge strandbad

Den kilometerlånga kritvita sandstranden söder om Höllviken ingår tillsammans med området öster om Falsterbokanalen i naturreservatet Kämpinge strandbad. Längs med Kämpingebuktens populära badstrand breder ett sanddynslandskap och en gles tallskog ut sig. Mellan tallskogen och stranden står hundratals traditionella badhytter på rad.

Sol, vind och vatten

Vinden bygger upp sanddynerna och vegetationen håller dem kvar. Närmast stranden växer sandrör och strandråg som binder sanden. Här har ett dynsystem byggts upp som går parallellt med stranden. Längre in mot tallskogen växer bland annat trift, strandmalört, hedblomster och blåmunkar. Bland sanddynerna växer även vresros. Förr planterades vresros ofta för att förhindra sandflykt, men arten som inte förekommer naturligt i Sverige, växer snabbt och sprider sig fort vilket gör att den lätt tar över stora områden och hotar både inhemska växter och djur.

Innanför sanddynerna, med ryggen mot skogen ligger de traditionella badhytterna på led. Naturreservatet ger även skydd till livet i havet, reservatets gräns går ut till tre meters djup.

Tallskogens hemligheter

Ta en promenad i tallskogen längs kanalen. Trots att skogen egentligen bara en är en smal remsa på 100–150 meter så kan man få känslan av att vara långt från bebyggelsen. På sommaren fylls skogen av doften av kåda och varm sand. På sina ställen är marken täckt av lavar och mossor.

Gömd i skogen ligger ett militärhistoriskt kulturlandskap. Det är rester av försvarslinjen som skulle skydda Sverige under andra världskriget, den så kallade Per Albin-linjen. Skyttevärn och stridsvagnshinder ligger kvar bland träden som minnesstenar.

Friluftsliv

I Kämpinge strandbad finns det omarkerade promenadstigar och en markerad ridstig som tar dig genom tallskogen och ner på stranden. Detta tätortsnära naturreservat är en del av den populära, kilometerlånga badstrand som ligger i Kämpingebukten. Parkeringsplats finns i anslutning och närmaste busshållplats är Höllviken Höllvikstrand. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Kämpinge strandbad är ett av nio naturreservat kring Falsterbohalvön. I området finns det bra friluftslivsmöjligheter med bland annat vandring, fågelskådning och bad. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela halvön. Tänk på att reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är.

Sun, wind and water

The wind builds up the sand dunes and the vegetation keeps them in place. Closest to the shore, marram and sea lyme grass grow, binding the sand together. A dune system has developed here that runs parallel with the beach. Rosa rugosa has commonly been used for binding sand. It is not a native species, and can easily take over larges areas, threatening the environment for both other plants and animals on the shore. Traditional beach huts can be found, lined up behind the sand dunes that back onto the forest. The nature reserve also provides protection for sea life as its borders extend out into the sea, to a depth of three metres.

The secrets of the pine forest

Take a walk in the pine forest alongside the canal. Although the forest is small, you get the feeling of being much further removed from civilisation. In summer, the forest is filled with the aroma of resin and warm sand. Hidden in the forest is a cultural landscape that reminds us of Sweden’s military history. Here can be found remains from the defense line that was intended to protect Sweden during the Second World War, the ”Per Albin Line”. Bunkers and antitank obstacles still lie amongst the trees, like commemorative headstones.

Traditionella badhytter. Foto: Alex Regnér

Traditionella badhytter. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • tälta
 • störa omgivningen
 • köra motordrivet fordon utanför väg
 • parkera utanför anvisad p-plats
 • lägga upp båt/farkost mer än tillfälligt på stranden
 • köra vattenskoter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 2. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,
 3. köra motordrivet fordon utanför väg eller parkeringsplats,
 4. parkera utanför anvisade parkeringsplatser,

  Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd
 5. lägga upp båt eller annan farkost annat än tillfälligt medan man vistas på stranden.

Observera att naturreservatet Kämpinge Strandbad delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Kämpinge Strandbad rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på kartbilagorna 1a-1f Pdf, 2.8 MB., samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på kartbilagorna 1a-1f Pdf, 2.8 MB.,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på kartbilagorna 1a-1f Pdf, 2.8 MB.,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Bildat: 1982

Storlek: 43 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Vellinge kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid stranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.399222, E 12.56463

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering vid stranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.399222, E 12.56463

Hitta mig

Strandtrift.

Illustration: Katarina Månsson


Trift är lätt att känna igen på sin rosa boll av små blommor som sitter på en lång hårig stjälk. Bladen är gräslika och bildar en liten tuva närmast marken. Trift blommar i maj-juni men du kan hitta blommor långt in på hösten. Du ser den både på havsstrandängarna och i de torra hagmarkerna inåt land samt i vägkanter.

Kontakt

Vellinge kommun

E-post vellinge.kommun@vellinge.se

Telefon 040-42 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss