Maglarps sandtag

Maglarps sandtag är ett kommunalt naturreservat i Trelleborgs kommun. Reservatet omfattar en nerlagd sandtäkt. I det sandiga reservatet trivs många arter av solitära bin och i sandbranten häckar backsvalor.

Gynnsamt mikroklimat

Maglarps sandtag har varit föremål för täktverksamhet under lång tid, åtminstone sedan 1920-talet. Mikroklimatet, sanden, örterna, sälgen och solinstrålningen på omgivande vallar, speciellt de riktade åt söder, skapar specifika och mycket goda förutsättningar för att till exempel solitära bin, andra steklar och skalbaggar ska trivas i området.

Arter beroende av störning

Flera sandlevande örter och insekter är beroende av att vegetationstäcket "störs" så att sandblottor uppstår för att inte de bredbladiga och kvävegynnade gräsen ska ta över. I mitten av täkten har det etablerats en busk- och trädvegetation av framför allt olika arter av sälg, som ger ett gott skydd för fågel och vilt.

Stor koloni med backsvalor

Sandtaget innehåller en av Skånes största kolonier av backsvalor. Kolonin är över 50 år gammal. Under vissa år på 60-talet observerades uppemot 1 200 bohål i rasbranterna. Den lilla dammen, i det sydöstra hörnet av täkten, hyser bland annat mindre vattensalamander, vanlig padda och åkergroda.

Friluftsliv

I detta lilla reservat finns det en markerad stig som tar dig genom området. Det är även möjligt att ströva fritt genom betesmarken och den lilla skogen. Det är dock förbjudet att beträda sandområdet och sandbranten. Stigen som delvis är tillgänglighetsanpassad tar dig till det fina svalkiket där du kan se backsvalor under deras häckningstid i maj-juli. Parkeringsplats finns i anslutning öster om reservatet och närmaste busshållplats är Maglarp som ligger några hundra meter norrut. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

I sandbranterna häckar backsvalor. Foto: Maria Sandell

I sandbranterna häckar backsvalor. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha okopplad hund
  • elda eller använda grill
  • avfyra fyrverkeripjäser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida
  • cykla
  • beträda sandbranten under tiden 1 maj - 1 september

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. Göra upp eld inklusive tända och använda grill samt avfyra fyrverkeripjäser.

2. Tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande.

3. Rida eller cykla.

4. Gräva, borra, mejsla, måla, ta bort eller på annat sätt skada block, mark, buskar eller träd.

5. Anbringa tavla, plakat, skylt, affisch, inskrift, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

6. Framföra motordrivet fordon.

7. Medföra ej kopplad hund.

8. Skräpa ner eller lämna avfall såsom sopor eller trädgårdsavfall.

9. Att avsiktligt störa djurlivet i området.

10. Anordna upplag.

Vidare är det förbjudet utan Trelleborgs kommuns, miljönämndens, tillstånd att:

11. Beträda sandbranten under tiden 1 maj till 1 september.

12. Insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2010

Storlek: 8 hektar

Kommun: Trelleborg

Förvaltare: Trelleborgs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering intill Backsvalevägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.379639, E 13.081583

Hitta mig

Backsvalor.

Illustration: Martin Holmer


Backsvalan trivs i rasbranterna i Maglarps sandtag. I de sandiga branterna gräver den en gång som kan vara upp till en meter lång. Längst in vidgas gången och där finner man backsvalans bokammare. Backsvalan häckar helst i stora kolonier.

Mer information

Kontakt

Cathrine Ek
kommunekolog, Trelleborgs kommun

E-post cathrine.ek@trelleborg.se

Telefon 0410-73 32 94

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss