Tryde

I naturreservatet Tryde finner man en av Skånes främsta lokaler för groddjur. I reservatets smådammar samt i de omgivande betesmarkerna kan man finna flera olika arter, däribland den ovanliga lökgrodan som har en av sina största populationer i landet just här.

Grustäkt som blev till groddammar

Reservatet ligger i ett område som är rikt på isälvsavlagringar och hör till den ås som kallas Ramsåsaåsen. Under en lång tid brukades marken i området som betesmark, men under 1900-talet övergick man till först åkerbruk och därefter täktverksamhet. Mellan 1986 och 2001 bedrevs grustäkt i stora delar av åsen, men idag finner man istället grodrika dammar på det gamla täktområdet. Totalt finns det idag sex dammar i reservatet.

En av Sveriges största populationer av lökgroda

Det ovanligaste av områdets groddjur är den rödlistade lökgrodan. I Tryde finner man en av landets största populationer av lökgroda. Lökgrodan är typisk för det öppna jordbrukslandskapet och trivs i områden med näringsrika småvatten. Dagtid och under vintervilan ligger lökgrodan nedgrävd på ett djup på upp till en meter vilket gör att den är beroende av marker med sandiga eller lätta jordar som den förmår att gräva i.

Andra groddjur i Tryde

Den vackert gröna lövgrodan är en annan art som söker sig till smådammarna i Tryde för att spela under ljumma försommarkvällar. I reservatet har man även chans att få se vanlig groda, åkergroda, klockgroda, vanlig padda samt större och mindre vattensalamander.

Däggdjur, fåglar och blommor

Naturreservatet Tryde bildades främst för att värna om groddjuren, men i området trivs även hare, kanin och rådjur. Ormvråk och röd glada ses ofta flyga över nejden. Mandelblom, gullviva och blåklocka växer i området.

Observera och ta hänsyn till att groddjuren är mycket känsliga för störningar, speciellt under lekperioden som infaller i april och maj.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Magnus Jönsson
naturvårdsförvaltare

E-post magnus.jonsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 14 20


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål, ytbildning, hägnader eller andra anordningar,

3. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

4. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

5. framföra motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar,

6. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

7. rida eller köra med häst,

8. göra upp eld,

9. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

10. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 18 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.561028, E 13.958222

Hitta mig


Tryde är hem åt en av Sveriges största populationer av lökgroda. Namnet kommer från att arten utsöndrar en vitlöksaktig lukt när det störs. Lökgrodan får stora yngel som i slutfasen rentav är större än de fullvuxna djuren.
Foto: Karl-Johan Pålsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.