Tryde

I naturreservatet Tryde finner man en av Skånes främsta lokaler för groddjur. I reservatets smådammar samt i de omgivande betesmarkerna kan man finna flera olika arter, däribland den ovanliga lökgrodan som har en av sina största populationer i landet just här.

Grustäkt som blev till groddammar

Reservatet ligger i ett område som är rikt på isälvsavlagringar och hör till den ås som kallas Ramsåsaåsen. Under en lång tid brukades marken i området som betesmark, men under 1900-talet övergick man till först åkerbruk och därefter täktverksamhet. Mellan 1986 och 2001 bedrevs grustäkt i stora delar av åsen, men idag finner man istället grodrika dammar på det gamla täktområdet. Totalt finns det idag sex dammar i reservatet.

En av Sveriges största populationer av lökgroda

Det ovanligaste av områdets groddjur är den rödlistade lökgrodan. I Tryde finner man en av landets största populationer av lökgroda. Lökgrodan är typisk för det öppna jordbrukslandskapet och trivs i områden med näringsrika småvatten. Dagtid och under vintervilan ligger lökgrodan nedgrävd på ett djup på upp till en meter vilket gör att den är beroende av marker med sandiga eller lätta jordar som den förmår att gräva i.

Andra groddjur i Tryde

Den vackert gröna lövgrodan är en annan art som söker sig till smådammarna i Tryde för att spela under ljumma försommarkvällar. I reservatet har man även chans att få se vanlig groda, åkergroda, klockgroda, vanlig padda samt större och mindre vattensalamander.

Däggdjur, fåglar och blommor

Naturreservatet Tryde bildades främst för att värna om groddjuren, men i området trivs även hare, kanin och rådjur. Ormvråk och röd glada ses ofta flyga över nejden. Mandelblom, gullviva och blåklocka växer i området.

Observera och ta hänsyn till att groddjuren är mycket känsliga för störningar, speciellt under lekperioden som infaller i april och maj.

En av dammarna i Tryde naturreservat. Foto: Maria Sandell

En av dammarna i Tryde naturreservat. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål, ytbildning, hägnader eller andra anordningar,

3. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

4. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

5. framföra motordrivet fordon annat än på för ändamålet upplåtna vägar,

6. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

7. rida eller köra med häst,

8. göra upp eld,

9. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

10. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 18 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.561028, E 13.958222

Hitta mig

Lökgroda.

Illustration: Katarina Månsson


Tryde är hem åt en av Sveriges största populationer av lökgroda. Namnet kommer från att arten utsöndrar en vitlöksaktig lukt när det störs. Lökgrodan får stora yngel som i slutfasen rentav är större än de fullvuxna djuren.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 470.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss