Toarpskärret

Toarpskärret kallas också Ullstorpskärret och ligger söder om Tomelilla. I denna betesmark finns den mycket ovanliga naturtypen extremrikkärr. En extrem miljö som bjuder på en stor mängd sällsyntheter. Tidig sommar möts du av en kaskad av färger när majvivor, majnycklar och solvändor står i blom. Anordningar för friluftsliv saknas i denna betesmark. Tänk på att marken är blöt och att inte ha hund bland betesdjuren.

Ullstorpskärret i Ullstorpsdalen

Toarpskärret eller Ullstorpskärret, som det också kallas, ligger i Ullstorpsdalen utanför Tomelilla. Genom dalgångens åkrar och betesmarker rinner Örupsån. Många av betesmarkerna har varit öppna slåtter- och betesmarker under hundratals år. Idag visar det sig i en stor artrikedom med många skyddsvärda växter och djur.

Extremt mycket kalk och blommor

Toarpskärret är ett så kallat extremrikkärr. Rikkärren är mycket kalkrika och fuktiga gräsmarker, som är ovanliga i dagens landskap. Extremrikkärren är ännu kalkrikare och ännu mer ovanliga. I den extrema miljön lever många hotade blommor och mossor, men också insekter och snäckor. Här i Toarpskärrets rikkärr och kalkfuktängar finns de exklusiva blommorna stor ögontröst, backsilja och småvänderot. Några som inte är fullt så sällsynta är majviva, ängsskära och orkidén majnycklar. I de lite torrare kullarna i norr kan du dessutom se backsippa, jordtistel och solvända. Insekter som trivs i Toarpskärret är svart majbagge, backvisslare, mindre purpurmätare och sexfläckig bastardsvärmare.

Friluftsliv och tillgänglighet

Det finns ingen parkering vid Toarpskärret (Ullstorpskärret). Även stigar och anordningar för friluftsliv saknas. Hela området är betesmark. Tänk på att det är blött och att inte ha med hund bland betesdjuren.

Toarpskärret eller Ullstorpskärret som det också kallas. Foto: Alex Regnér 

Flygfoto över Toarpskärret eller Ullstorpskärret som det också kallas. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

  • Ikon för Trampa inte på växterna Trampa inte på växterna

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha okopplad hund
  • elda
  • tälta
  • störa betesdjuren
  • plocka växter

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i deras ursprungliga lydelse i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1.ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, naturföremåleller kulturlämningar,

2.elda,

3.medvetet störa betesdjur,

4.ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

5.gräva upp eller plocka växter,

6.sätta ut eller släppa ut för området främmande arter,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

7.fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat ängenom håvning, handplockning eller annan selektiv metod som inte förstördjurets livsmiljö, med efterföljande återutsättning inom naturreservatet.Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar avsvårbestämda arter av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2023

Storlek: 11 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Hitta hit via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering saknas

Angöringspunkt (parkering saknas) Länk till annan webbplats.
N 55.515382, E 14.019793

Hitta mig

Majviva.

Illustration: Katarina Månsson


Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder. Arten missgynnas när bete och slåtter upphör och har därför minskat kraftigt under 1900-talet. Majvivan blommar i maj-juni.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss