Skogsbacken med Väladalen

Skogsbacken med Väladalen är ett kommunalt naturreservat i direkt anslutning till Tomelilla tätort. Området har sedan gammalt använts för picknick och rekreation. Naturen är varierad med lövskog, våtmarker och öppna ytor. Genom reservatet rinner Välabäcken.

Bevingade jägare och rara växter

Skogsbacken ligger mitt i Tomelilla och har erbjudit ortsborna möjligheter till motion, rekreation och picknick i över hundra år. Trots det tätortsnära läget har reservatet höga naturvärden. Här har man bland annat funnit sju olika fladdermusarter, däribland den ovanliga barbastellen. Även brunlångöra har noterats i reservatet, vilket är unikt eftersom det var första gången som arten noterades i ett så tätortsnära område. 190 olika växtarter har noterats i reservatet, bland annat orkidéerna majnycklar och ängsnycklar.

Välabäckens fåglar

Omkring fyrtio fågelarter häckar i reservatet. Ringduva och koltrast hör till de vanligaste arterna, men längs med Välabäcken kan man ibland se övervintrande strömstare och kungsfiskare.

Tvådelat reservat

Reservatet består av två separata områden som skiljs åt av ca 500 meter bebyggelse. En vandringsled förbinder de två reservatsdelarna.

Friluftsliv

Området har lång rekreationshistoria och idag finns här tre vandringslingor. Den gröna slingan på 5,2 km tar dig till båda delar av det uppdelade reservatet. Medan den röda slingan (1,3 km) och den gula slingan (3,4 km) finns i den södra delen. I den södra delen finns även ett vindskydd och toalett. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkeringsplats finns vid idrottsplatsen i anslutning till reservatet. Från Tomelilla station, dit man kan ta sig med buss eller tåg, är det gångavstånd till reservatet.

Delar av vandringslederna går på spång, där finns det även trappor. Foto: Assar Zätterström

Delar av vandringslederna går på spång, där finns det även trappor. Foto: Assar Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • rida
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten,

2. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

3. störa, samla in, skada eller döda djur,

4. medföra okopplad hund,

5. använda musik- eller ljudanläggning,

6. framföra cykel annat än på anlagda vägar,

7. rida,

8. framföra motordrivet fordon (undantag för personer med rörelsenedsättning),

9. parkera på annan plats än angiven parkeringsplats,

10. tippa trädgårdsavfall eller annan form av avfall,

11. tälta, sätta upp husbil eller husvagn eller på annat sätt övernatta,

12. göra upp eld annat än på angiven plats,

13. fiska eller på annat sätt fånga in fisk och att sätta ut fisk,

14. bedriva jakt i någon form eller att använda någon form av skjutvapen (t.ex. paintballgevär).

Vidare är det förbjudet att utan kommunalförvaltningens skriftliga tillstånd:

15. uppsätta skylt, affisch, inskrift, snitsel eller motsvarande anordning,

16. anordna tävlingar och andra arrangemang utan kommunens tillstånd (undantag för sådana inom ramen för skolidrotten),

17. bedriva vetenskapliga eller andra undersökning som kan skada eller störa naturmiljön,

18. fånga insekter, spindlar, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning i naturreservatet. Återutsättningen gäller inte enstaka beläggsexemplar för artbestämning under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

19. samla in växter, svampar, lavar eller mossor annat än enstaka beläggsexemplar för artbestämning,

20. utöka elnätet när begäran av elanslutningar görs.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 27 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Tomelilla kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid idrottsplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.540444, E 13.958222

Hitta mig

Majnycklar. 

Illustration: Katarina Månsson


Majnycklar är en högrest och kraftig orkidé som blommar i maj. Den växer på kalkrika fuktängar och kan hittas i Skogsbacken med Väladalen.

Kontakt

Håkan Berggren
planeringsingenjör

E-post hakan.berggren@tomelilla.se

Telefon 0709-95 83 13

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss