Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Örups almskog, kärr och ängar

I naturreservatet Örups almskog, kärr och ängar finner man en skog i förändring till följd av almsjukan, örtrika betesmarker och ett kalkrikt kärr med en fin flora. De döda almarna skapar lämpliga livsmiljöer för en mängd insekter och idag växer en ny generation träd sig allt större i skogen.

Örups almskog

När Örups almskog fridlystes 1928 fanns här en frodig och speciell skog som dominerades av ädellövträdet alm. Tillsammans med den rikt blommande vårfloran gjorde det Örupsskogen till något av en raritet. 1979 skulle dock skogen komma att förändras radikalt under loppet av några år.

Almsjukan drabbar Örup

Almsjukan bröt ut i reservatet och på bara fem år kom omkring 85% av almarna att dö. Sedan dess befinner sig Örupsskogen i förändring. Andra trädslag, buskar och brännässlor slog snabbt upp efter att de stora almarna gett vika. Idag växer även en ny generation almar upp i skogen, men det återstår att se om de överlever framtida utbrott av almsjukan.

Den stora mängden döda träd bidrar med utmärkta livsmiljöer för en mängd insekter som är beroende av tillgång till död eller döende ved. I reservatet förekommer bland annat skalbaggsarter som stor kardinalbagge, bokoxe och stor plattnosbagge samt de praktfulla guldbaggarna ädelguldbagge och gräsgrön guldbagge.

Örups kärr och ängar

På de öppna betade markerna söder om skogen finns stora områden med de sällsynta vegetationstyperna kalkfuktäng och kalkkärr, samt rika högörtsängar. På kalkfuktängen finns en stor artrikedom med bland annat darrgräs, svinrot, vildlin och orkidéer.

I mitten av ängen finns ett stort kalkkärr bildat som en svagt upphöjd källkupol med små vattenflöden. Längs dessa växer rikligt med såväl knappag som axag, den förra en stor sällsynthet. Här finns också arter som smörbollar, majviva, slåtterblomma, tätört, kärrknipprot och sumpnycklar. Den kalkhaltiga miljön skapar även goda förutsättningar för landlevande snäckor och i kärret finns några sällsynta arter av grynsnäcka.

Betesmark. Foto: Alex Regnér

Betesmark. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • elda annat än med friluftskök
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • störa betesdjur
 • parkera utanför anvisade p-platser

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar, är det förbjudet att:

 1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, eller naturföremål,
 2. tälta eller sätta upp utrustning för övernattning,
 3. ställa upp husvagn, husbil eller liknande under tiden 00:00-05:00,
 4. elda annat än med friluftskök,
 5. medvetet störa betesdjur,
 6. plocka eller gräva upp växter,
 7. föra bort död ved, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 8. uppföra någon form av anläggning eller placera ut för naturreservatet främmande föremål,
 9. placera eller sätta upp tavla, plakat, skylt, affisch, eller liknande göra skada på hägnader eller andra anordningar,
 10. deponera trädgårdsavfall eller på annat sätt skräpa ned i området,
 11. parkera utanför anvisade parkeringsplatser

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 23 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.513444, E 13.920472

Hitta mig

Gräsgrön guldbagge

Illustration: Katarina Månsson


Gräsgrön guldbagge är en vackert, metalliskt grönglänsande skalbagge. Den äter nektar och pollen och ses ofta på blommor i skogsbryn och gläntor under april-maj. Som larv lever den av multnande växtdelar i håligheter i murkna gamla träd. Men den påträffas även i komposthögar. Som skalbaggslarv hjälper den till med nedbrytningen under ett par års tid. Som fullbildad skalbagge väntar bara några veckors glänsande.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 217.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss