Kronoskogen

Kronoskogen är ett kommunalt naturreservat i Tomelilla kommun. Reservatet ligger i anslutning till nöjesfältet Tosselilla och racerbanan Svampabanan, ett par kilometer utanför Tomelilla. Kronoskogen består huvudsakligen av ung skog, med fina rekreationsmöjligheter.

Ung, planterad skog

Kronoskogen består till största delen av ung, planterad skog med en genomsnittlig ålder på omkring 50 år, men det finns även en del äldre träd som är ungefär 100 år gamla. Gran är än så länge det vanligaste trädslaget, men ska med tiden ersättas med lövträd. Betydande delar av skogen utgörs redan i dagsläget av lövskog och lärkträd.

Naturbetesmark med orkidéer

Reservatet rymmer en mindre areal naturbetesmark med en intressant flora. Här finner man bland annat blåsippa och gullviva samt orkidéerna Sankt Pers nycklar och majnycklar. I Kronoskogen finns även en mindre damm och i norr gränsar reservatet till Trydeån. I dammen har bland annat lövgroda och större vattensalamander observerats.

Fladdermössens jaktmarker

Kronoskogen är relativt artrikt gällande fladdermöss. Sju olika arter, däribland trollpipistrell och den ovanliga barbastellen, har noterats i reservatet. Barbastellen nyttjar Kronoskogen främst under våren för födosök och det är sannolikt att de observerade individerna har sina boplatser i det närliggande reservatet Fyledalen. Utöver fladdermöss förekommer även däggdjur som kronhjort, vildsvin och rådjur i reservatet.

Friluftsliv

I Kronoskogen finns det bra möjligheter för friluftsliv och rekreation. Det finns tre motions-/vandringsslingor, varav två av dem är belysta och en är tillgänglighetsanpassad. I reservatet finns ett utomhusgym. Genom området går det även en ridled. Längs med lederna finns det rastplatser med möjlighet för grillning och det finns även toalett. Missa inte runstenen längs den röda slingan. Parkeringsplats finns i anslutning och närmaste busshållplats är Svampakorset.

Foto: Assar Zätterström

Kontakt

Håkan Berggren
planeringsingenjör

E-post hakan.berggren@tomelilla.se

Telefon 0709-95 83 13

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta utanför anvisad plats
 • ställa upp husvagn/husbil utanför anvisad plats
 • störa omgivningen
 • cykla utanför befintliga vägar
 • rida utanför anvisade vägar och leder

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark och sten,

2. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter,

3. störa, samla in, skada eller döda djur,

4. medföra okopplad hund eller annat lösgående sällskapsdjur,

5. använda musik- eller ljudanläggning,

6. framföra cykel på annat än på befintliga vägar,

7. rida på annat än anvisad väg och ridled,

8. framföra motordrivet fordon (undantag för personer med rörelsenedsättning),

9. parkera på annan plats än angiven parkeringsplats,

10. tälta, sätta upp husbil eller husvagn eller på annat sätt övernatta annat än på angiven plats,

11. göra upp eld annat än på angiven plats,

12. fiska eller på annat sätt fånga in fisk och att sätta ut fisk,

13. bedriva jakt i någon form eller att använda någon form av skjutvapen (t.ex. paintballgevär).

Vidare är det förbjudet att utan kommunförvaltningens skriftliga tillstånd:

14. uppsätta skylt, affisch, inskrift, snitsel, orienteringskontroller eller motsvarande anordning,

15. arrangera tävlingar (undantag för sådana inom ramen för skolidrotten)

16. bedriva vetenskapliga eller andra undersökning som kan skada eller störa naturmiljön,

17. fånga insekter, spindlar, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning i naturreservatet. Återutsättningen gäller inte enstaka beläggsexemplar för artbestämning under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

18. samla in växter, vedsvampar, lavar eller mossor annat än enstaka beläggsexemplar för artbestämning eller inom skolundervisningen,

19. utöka elnätet när begäran av elanslutningar görs.

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Ridled Ridled
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 62 hektar

Kommun: Tomelilla

Förvaltare: Tomelilla kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.557389, E 13.908389

Hitta mig

 

Kronhjort eller kronvilt är efter älgen vårt största hjortdjur och Skånes landskapsdjur. Utanför parningstiden bildar honorna (hindarna) och ungdjuren flockar som leds av en dominant hona som ofta backas upp av sina döttrar. Handjuren (hjortarna) bildar egna ungkarlsflockar utan rangordning, vissa lever ensamma. Under parningstiden i september kan du med lite tur få höra hjortarnas mäktiga brölande nattetid.
Foto: Alex Regnér, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne

Mer information

Tomelilla kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folder om KronoskogenPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.