Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Torups bokskog

Torups bokskog är en del av Malmö stads rekreationsområde. Här kan du vandra, cykla, rida, motionera, grilla och sova i vindskydd. Det finns flera motionsspår (2–10 km), promenad- och temastigar av varierande längd samt ridslingor och cykelstråk. I anslutning till naturreservatet ligger Torups slott som till viss del är öppet för guidade visningar för allmänheten samt även Torups by med Friluftsgården och mötesplatsen Stallarna.

Historiskt utflyktsmål

Torup har varit ett av Malmöbornas populäraste utflyktsmål i nära 200 år. Restaurang, dansbana och ett stickspår till området från järnvägen mellan Malmö och Genarp bidrog till dess popularitet under 1900-talets första halva. Spår efter festplatsen och banvallen kan ännu ses. År 1970 köpte Malmö stad området, Torups gods, för att säkerställa tillgången till detta frilufts- och rekreationsområde.

Natur, växter och djur

Naturvärdena i området är framför allt knutna till ädellövskogen med sina gamla träd och rika förekomst av död och döende ved. Bokskogen hyser en mycket hög biologisk mångfald med särskilt många vedlevande insekter och har bedömts som ett av de artrikaste områdena i Skåne när det gäller vedinsekter. Området är även ett artrikt och betydelsefullt område för fladdermöss och marksvampar.

Friluftsliv

I anslutning till naturreservatet ligger Torups slott som till viss del är öppet för guidade visningar för allmänheten samt Torups by med Friluftsgården, mötesplatsen Stallarna med eventlokalen Stenladan och Expo Torup som är en pedagogisk utställning om området. I närheten ligger också Statarmuséet och Bokskogens golfklubb med PGA. Friluftsgården som drivs av Malmö stad inrymmer både café, naturutställning och motionsanläggning. Här anordnas naturnära aktiviteter och härifrån utgår flera motionsspår (2-10 km), promenad- och temastigar av varierande längd samt ridslingor och cykelstråk. Inom och i direkt anslutning till naturreservatet finns två vindskydd. Eldning och grillning är endast tillåtet på anvisade platser och med medhavd eller tillhandahållen ved/grillkol. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Parkvägens eller Kejsarvägens parkeringar är bra början för vandring i naturreservatet.

Bokskog. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Bokskog. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • rida eller cykla utanför anvisade stigar och vägar
 • tälta längre än två dygn
 • samla mossor, lavar, vedsvampar och småkryp

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. tälta, sätta upp vindskydd eller liknande anordning under längre tid än två dygn,

2. cykla annat än på allmän- eller enskild väg eller av friluftsförvaltaren anvisade cykelstigar,

3. rida annat än på av friluftsförvaltaren anvisade ridstigar,

4. ta med hund som inte hålls i fysiskt koppel,

5. elda annat än med medhavd eller anvisad ved, grillkol eller stormkök på plats som anvisats av friluftsförvaltaren,

6. köra samt parkera motordrivet fordon eller släpfordon annat än på vägar och parkeringar upplåtna för ändamålet,

7. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

8. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

9. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

10. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen, eller motsvarande nationell databas för hotade arter, och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna.

11. bedriva vetenskapliga eller liknande undersökningar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2019

Storlek: 180 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: NATURVÅRD - Länsstyrelsen Skåne, FRILUFTSLIV- Malmö stad

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Expo Torup utställning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.567367 , E 13.208060

Torups Friluftsgård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.566639 , E 13.212806

Parkering Parkvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.561159 , E 13.212750

Parkering Kjejsarvägens infart Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.557378 , E 13.209491

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss