Norre Wång

Norre Wång består av ett gräsbevuxet område med både anlagda dammar och naturliga småvatten. Hela reservatet omgärdas av åkermark. Naturreservatet bildades huvudsakligen för att värna om en population av den ovanliga lökgrodan.

Lökgroda

I trakten fanns fram tills 1960-talet en omfattande population av lökgroda. Lökgrodan förekommer i Sverige endast i södra och sydvästra Skåne och minskade kraftigt under den senare delen av 1900-talet. Minskningen har främst berott på habitatförlust i samband med ökad urbanisering samt modernisering av jord- och skogsbruk. Att Norre Wång hyste en restpopulation av lökgroda uppmärksammades först 1994 då fältherpetologen Boris Berglund upptäckte en fjolårsunge i norra delen av det som senare skulle bli ett naturreservat.

Anlagda dammar

I samband med naturreservatsbildningen 2003 anlades ett par nya dammar i reservatet genom att dräneringsrör öppnades upp. Norre Wångs dammar och småvatten hyser utöver lökgroda även en rad andra groddjur. Vanlig groda, vanlig padda, ätlig groda, mindre vattensalamander och större vattensalamander har alla observerats i reservatet.

Observera att Norre Wång i regel inte är tillgängligt för allmänheten. Reservatet omgärdas i sin helhet av åkermark som inte får beträdas under vegetationsperioden.

Norre Wång är omgärdat av åkermark. Foto: Christer Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • rida eller köra med häst
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. framföra motordrivet fordon, tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

6. rida eller köra med häst,

7. göra upp eld,

8. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

9. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 2 hektar

Kommun: Svedala

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Som regel inte tillgängligt för allmänheten.

Hitta mig

Lökgroda.

Illustration: Katarina Månsson


Kring Norre Wångs dammar och småvatten kan man hitta lökgroda. Namnet kommer från att arten utsöndrar en vitlöksaktig lukt när det störs. Lökgrodan får stora yngel som i slutfasen rentav är större än de fullvuxna djuren.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss