Svenstorp-Bolshus fälad

Svenstorp-Bolshus fälad är ett kommunalt naturreservat 2,5 km nordost om Svalövs tätort. Området har en markerad höjdsträckning med främst betesmarker som utmärker sig i det skånska slättlandskapet.

Örtrika betesmarker

Svenstorp-Bolhus fälad är ett varierat naturreservat med fäladsmarker i norr, fuktängar i söder och mindre skogspartier spridda över området. Den varierade miljön utgör grunden för en rik och mångfaldig flora. Närmre 300 arter har rapporterats från reservatet.

Ogödslad naturbetesmark

Betesmarkerna i naturreservatet utgör en rest av ett ålderdomligt jordbrukslandskap. Delar av reservatet består av naturbetesmark, det vill säga betesmark som aldrig plöjs eller gödslas. I naturbetesmarkens öppna och ljusa miljöer trivs arter som har svårt att klara konkurrensen på mer näringsrika marker utan störningar. Många av växterna är små och har ett krypande växtsätt som är anpassat för att kunna undvika betesdjurens mular. I naturbetesmarkerna kan man bland annat hitta blåsuga och jungfrulin.

Friluftsliv

I detta reservat finns det inga markerade leder, men det är möjligt att följa små vägar, stigar eller bara ströva fritt. I området finns det rastplatser om du vill ta en paus eller bara vill insupa denna fina plats som har både rikt växt- och fågelliv. En mindre parkeringsplats finns i reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplats är Källstorp som ligger cirka 2 km västerut.

Fäladsmark. Foto: Thomas Amström

Fäladsmark. Foto: Thomas Amström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför anvisade vägar och stigar
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. Gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

3. Gräva upp växter

4. Framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg eller plats

5. Tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

6. Göra upp eld annat än på anvisad plats

7. Avsiktligt störa eller skada djurlivet inom reservatet

8. På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, konstverk eller därmed jämförlig anordning

10. Ha lös hund

11. Att rida på annat än markerade vägar och stigar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 91 hektar

Kommun: Svalöv

Förvaltare: Svalövs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.931472 E 13.131000

Hitta mig

Jungfrulin

Illustration: Nils Forshed


Jungfrulin är en lågväxt, flerårig ört med blå eller rosa blommor som sitter samlade i en ganska stor klase i toppen. Du ser dem blomma i de öppna välbetade naturbetesmarkerna under sommarlovet. Myror hjälper till att sprida denna växt genom att de bär iväg på fröna. Samlandet beror på att fröna har ett bihang som innehåller energirik olja som myrorna gillar.

Mer information

Svalövs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Svalövs kommun

E-post info@svalov.se

Telefon 0418-47 50 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss