Svenstorp-Bolshus fälad

Foto: Thomas Arnström

Svenstorp-Bolshus fälad är ett kommunalt naturreservat 2,5 km nordost om Svalövs tätort. Området har en markerad höjdsträckning med främst betesmarker som utmärker sig i det skånska slättlandskapet.

Örtrika betesmarker

Svenstorp-Bolhus fälad är ett varierat naturreservat med fäladsmarker i norr, fuktängar i söder och mindre skogspartier spridda över området. Den varierade miljön utgör grunden för en rik och mångfaldig flora. Närmre 300 arter har rapporterats från reservatet, däribland desmeknopp, klockgentiana och granspira.

Ogödslad naturbetesmark

Betesmarkerna i naturreservatet utgör en rest av ett ålderdomligt jordbrukslandskap. Delar av reservatet består av naturbetesmark, det vill säga betesmark som aldrig plöjs eller gödslas. I naturbetesmarkens öppna och ljusa miljöer trivs arter som har svårt att klara konkurrensen på mer näringsrika marker utan störningar. Många av växterna är små och har ett krypande växtsätt som är anpassat för att kunna undvika betesdjurens mular. I naturbetesmarkerna kan man bland annat hitta blåsuga och jungfrulin.

Friluftsliv

I detta reservat finns det inga markerade leder, men det är möjligt att följa små vägar, stigar eller bara ströva fritt. I området finns det rastplatser om du behöver en paus eller bara vill insupa denna fina plats som har både rikt växt- och fågelliv. En mindre parkeringsplats finns i reservatet. Närmaste busshållplats är Källstorp som ligger cirka 2 km västerut.

Klockgentiana. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Kontakt

Svalövs kommun

E-post info@svalov.se

Telefon 0418-47 50 00

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför anvisade vägar och stigar
  • störa omgivningen
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. Gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

2. Bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

3. Gräva upp växter

4. Framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg eller plats

5. Tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

6. Göra upp eld annat än på anvisad plats

7. Avsiktligt störa eller skada djurlivet inom reservatet

8. På ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

9. Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift, konstverk eller därmed jämförlig anordning

10. Ha lös hund

11. Att rida på annat än markerade vägar och stigar

Serviceinformation

  • Rastplats Rastplats
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2001

Storlek: 91 hektar

Kommun: Svalöv

Förvaltare: Svalövs kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.931472 E 13.131000

Hitta mig


Granspira är en lågväxt ört som bara blir ca 5-10 cm hög. Den blommar i maj-juni med ljust rosa blommor och fröna sprids med hjälp av myror. 
Illustration: Katarina Månsson 

Mer information

Svalövs kommuns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.