Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vallby mosse

I sydvästra Skånes intensivt odlade jordbrukslandskap utgör våtmarker en bristvara. Vallby mosse, Staffanstorps kommuns första naturreservat, utgör ett värdefullt inslag i åkerlandskapet.

Vallby mosse har ursprungligen utgjorts av en dödisgrop som med tiden växte igen med torv. Efter att torven brutits började gropen att vattenfyllas och anta dagens utseende. Idag hyser mossens vatten- och strandområden en trivial men artrik flora som domineras av kvävegynnade arter som säv, vass, nässlor och olika sorters starr. 

En ung rörhöna. Rörhönan är en av de arter som häckar i Vallby mosse.

En ung rörhöna. Foto: Alex Regnér

Vallby mosse fyller en viktig funktion som rast- och häckningslokal för bland annat änder. Bland de häckande fåglarna kan nämnas gråhakedopping, rörhöna och knölsvan.

Tänk på att det kan vara svårt att ta sig runt Vallby mosse på grund av att naturreservatet gränsar till både åkermark och privata tomter.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad under tiden 1 mars - 30 september
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

- medvetet störa djurlivet tex genom närgången fotografering

- göra upp eld

- tälta eller ställa upp husvagn eller motsvarande

- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 1 mars -30 september

- framföra motordrivet fordon

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1983

Storlek: 6 hektar

Kommun: Staffanstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringsficka utmed 
väg 11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

N 55.650556, E 13.286611

Hitta mig

Gul svärdslilja.

Foto: Mostphotos


Gul svärdslilja är en ganska vanlig art i södra Sverige och den växer på fuktiga marker eller i vatten. Den kan bli nästan en meter hög och är en riktig karaktärsväxt i näringsrika sjöar.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.