Vallby mosse

I sydvästra Skånes intensivt odlade jordbrukslandskap utgör våtmarker en bristvara. Vallby mosse, Staffanstorps kommuns första naturreservat, utgör ett värdefullt inslag i åkerlandskapet.

Vallby mosse har ursprungligen utgjorts av en dödisgrop som med tiden växte igen med torv. Efter att torven brutits började gropen att vattenfyllas och anta dagens utseende. Idag hyser mossens vatten- och strandområden en trivial men artrik flora som domineras av kvävegynnade arter som säv, vass, nässlor och olika sorters starr. 

En ung rörhöna. Rörhönan är en av de arter som häckar i Vallby mosse.

En ung rörhöna. Foto: Alex Regnér

Vallby mosse fyller en viktig funktion som rast- och häckningslokal för bland annat änder. Bland de häckande fåglarna kan nämnas gråhakedopping, rörhöna och knölsvan.

Tänk på att det kan vara svårt att ta sig runt Vallby mosse på grund av att naturreservatet gränsar till både åkermark och privata tomter.

Våtmark på Vallby mosse. Foto: Maria Sandell

Våtmark på Vallby mosse. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad under tiden 1 mars - 30 september
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- gräva eller på annat sätt skada fast naturföremål eller ytbildning

- bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller gräva upp växter

- medvetet störa djurlivet tex genom närgången fotografering

- göra upp eld

- tälta eller ställa upp husvagn eller motsvarande

- medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur under tiden 1 mars -30 september

- framföra motordrivet fordon

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1983

Storlek: 6 hektar

Kommun: Staffanstorp

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkeringsficka utmed väg 11 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.650556, E 13.286611

Hitta mig

Gul svärdslilja.

Foto: Mostphotos


Gul svärdslilja är en ganska vanlig art i södra Sverige och den växer på fuktiga marker eller i vatten. Den kan bli nästan en meter hög och är en riktig karaktärsväxt i näringsrika sjöar.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Alexander Nordström
naturvårdsförvaltare

E-post alexander.nordstrom@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 17 34


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Kontakt