Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Vind i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Högt vattenstånd i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuella vädervarningar

Stenberget

Alldeles intill en bergtäkt ligger naturreservatet Stenberget. Reservatet avsattes huvudsakligen på grund av sina kvartärgeologiska värden.

I samband med stentäktsverksamheten blottlades en spricka innehållande en mäktig lagerföljd med lösa sediment. Lagerföljden visade sig representera den geologiska utveckling som pågick från 150 000 år sedan och fram tills för 13 000 år sedan. Tillsammans med omgivande hällar utgör sprickan ett värdefullt område för att studera den senaste nedisningens förlopp och klimatutvecklingen under de senaste 80 000 åren. Övriga delar av reservatet utgörs främst av lövskog och åkermark.

Naturreservatet är svårtillgängligt för allmänheten och delarna närmast bergtäktens branta stup är avspärrade.

Foto: Länsstyrelsen

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • bortföra fossilt material

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- förändra områdets yt- eller dräneringsförhållanden, att gräva, spränga, borra, schakta, dränera, utfylla eller utföra annan bearbetning av lösa avlagringar

- göra upp eld

- bortföra fossilt material

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 4 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Mer information

Mer info på Romeleåsen och Sjölandskapets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.