Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stenberget

Alldeles intill en bergtäkt ligger naturreservatet Stenberget. Reservatet avsattes huvudsakligen på grund av sina kvartärgeologiska värden.

I samband med stentäktsverksamheten blottlades en spricka innehållande en mäktig lagerföljd med lösa sediment. Lagerföljden visade sig representera den geologiska utveckling som pågick från 150 000 år sedan och fram tills för 13 000 år sedan. Tillsammans med omgivande hällar utgör sprickan ett värdefullt område för att studera den senaste nedisningens förlopp och klimatutvecklingen under de senaste 80 000 åren. Övriga delar av reservatet utgörs främst av lövskog och åkermark.

Naturreservatet är svårtillgängligt för allmänheten och delarna närmast bergtäktens branta stup är avspärrade.

Branta stup vid bergtäkten. Foto: Länsstyrelsen

Branta stup vid bergtäkten. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • bortföra fossilt material

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- förändra områdets yt- eller dräneringsförhållanden, att gräva, spränga, borra, schakta, dränera, utfylla eller utföra annan bearbetning av lösa avlagringar

- göra upp eld

- bortföra fossilt material

- anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1976

Storlek: 4 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Mer information

Mer info på Romeleåsen och Sjölandskapets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss