Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mossbystrand

Mossbystrand, eller Abbekåsstranden som det också kallas, är ett litet kustreservat ett par kilometer öster om Abbekås. Reservatet är kanske mest känt för sin badvänliga sandstrand, men på gräsmarkerna ovanför stranden finns en fin torrängsflora med arter som backsippa och backtimjan.

Blommande sandmark

På de riktigt torra sandmarkerna i reservatet växer bland annat trift med sina lila blommor. Arten är typisk för torra sandmiljöer och förekommer här i riklig mängd. På strandängen förekommer också bland annat liten blåklocka, gulmåra, backsippa och backtimjan. Allra närmast sandstranden står de sandbindande dyngräsen sandrör och strandråg, grupper av den lilla suckulenten saltarv samt den ganska ovanliga strandvialen.

Fin sandstrand

Mossbystrands sandstrand lockar under sommaren mängder av badgäster, men området är betydelsefullt för det rörliga friluftslivet året runt.

Friluftsliv

Området är en välbesökt badplats under sommaren, men även ett betydelsefullt område för rörligt friluftsliv året runt. Förutom att stranden är badvänlig finns det även möjlighet för härliga promenader. Missa inte att spana efter den fridlysta backsippan som blommar under våren. Intill reservatet finns det grillplats, toalett, utomhusdusch och kiosk. Parkering finns i anslutning och närmaste busshållplats är Mossbystrand. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Sandstranden är välbesökt under sommaren. Foto: Alex Regnér

Sandstranden är välbesökt under sommaren. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • framföra motorfordon annat än till parkeringen
  • campa

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller göljande förbud:

1) Området får icke bebyggas utan länsstyrelsens tillstånd, ej heller får vägar anläggas inom detsamma. Fridlysning skall dock icke utgöra hinder för kommunen – om så prövas erforderligt – att i samråd med vägförvaltningen i länet anordna parkeringsplatser utefter väg 10 intill ett djup av högst 10 meter inom området.

2) Camping och motorfordonstrafik får – med under 1) angivet undantag – icke förekomma inom området, dock må motorfordon begagnas för områdets skötsel.

3) Luftledningar får icke framdragas över området, ej heller får inom detsamma avstjälpas avfall av vad slag det må vara må.

4) Allmänheten äger fritt färdas inom området till fots och utnyttja detsamma för frilufts- och badändamål.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 5 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Skurups kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.417417, E 13.636222

Hitta mig

Backtimjan.

Illustration: Katarina Månsson

Backtimjan är en kryddväxt med små väldoftande rosa blommor, som ofta bildar stora mattor. Du hittar den i de öppna, torra och sandiga markerna. Backtimjan är en viktig värdväxt för ett tjugotal sällsynta så kallade "rödlistade" fjärilar och skalbaggar. Liksom andra Thymus-arter innehåller den höga halter av eteriska oljor som bland annat anses vara antiseptiska och slemlösande.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 909.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Skurups kommun

E-post kontakt@skurup.se

Telefon 0411-53 60 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss