Mossbystrand

Mossbystrand, eller Abbekåsstranden som det också kallas, är ett litet kustreservat ett par kilometer öster om Abbekås. Reservatet är kanske mest känt för sin badvänliga sandstrand, men på gräsmarkerna ovanför stranden finns en fin torrängsflora med arter som backsippa och backtimjan.

På de riktigt torra sandmarkerna i reservatet växer bland annat trift med sina lila blommor. Arten är typisk för torra sandmiljöer och förekommer här i riklig mängd. På strandängen förekommer också bland annat liten blåklocka, gulmåra, backsippa och backtimjan. Allra närmast sandstranden står de sandbindande dyngräsen sandrör och strandråg, grupper av den lilla suckulenten saltarv samt den ganska ovanliga strandvialen.

Mossbystrands sandstrand lockar under sommaren mängder av badgäster, men området är betydelsefullt för det rörliga friluftslivet året runt.

Foto: Alex Regnér

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • framföra motorfordon annat än till parkeringen
  • campa
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så gäller göljande förbud:

1) Området får icke bebyggas utan länsstyrelsens tillstånd, ej heller får vägar anläggas inom detsamma. Fridlysning skall dock icke utgöra hinder för kommunen – om så prövas erforderligt – att i samråd med vägförvaltningen i länet anordna parkeringsplatser utefter väg 10 intill ett djup av högst 10 meter inom området.

2) Camping och motorfordonstrafik får – med under 1) angivet undantag – icke förekomma inom området, dock må motorfordon begagnas för områdets skötsel.

3) Luftledningar får icke framdragas över området, ej heller får inom detsamma avstjälpas avfall av vad slag det må vara må.

4) Allmänheten äger fritt färdas inom området till fots och utnyttja detsamma för frilufts- och badändamål.

Serviceinformation

  • Bad/badplats Bad/badplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Kollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Bildat: 1963

Storlek: 5 hektar

Kommun: Skurup

Förvaltare: Skurups kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkering länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.417417, E 13.636222

Hitta mig


Backsippan växer huvudsakligen i torra backar och är ganska sällsynt. Arten är fridlyst i hela Sverige samt i flera andra europeiska länder.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

360-graders foto (Google Maps):
Vy över strand och parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster