Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Riddarehagen-Simontorp

Riddarehagen-Simontorp är ett ganska svårtillgängligt naturreservat beläget på Romeleåsens nordsluttning. Huvuddelen av reservatet utgörs idag av ogödslad, betad hagmark med inslag av björkdungar och buskmark.

Ekologisk ö

Reservatet var tidigare en del av ett större område med naturbetesmarker, men i takt med att omgivande marker har odlats upp eller vuxit igen har Riddarehagen-Simontorp allt mer antagit karaktären av en ekologisk ö i det öppna åkerlandskapet.

Naturbetesmark som öppnas upp

Tidigare har majnycklar och smörbollar varit talrika i reservatet, men dessa arter har drabbats hårt av igenväxningen. För att förbättra livsvillkoren för naturbetesmarkens flora görs årliga insatser för att bekämpa björnbärssnåren.

Damm med grodor

I södra delen av reservatet finns en anlagd damm som används som vattningsställe för betesdjuren. I dammen finns bland annat ätlig groda.

Friluftsliv

Svårtillgängligt område utan anordningar för friluftslivet. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Betesmark med utsikt. Foto: Länsstyrelsen

Betesmark med utsikt. Foto: Länsstyrelsen

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1 gräva, borra, måla eller eljest skada block, levande eller döda träd och buskar

2 plocka eller gräva upp växter

3 avsiktligt störa djurlivet

4 tälta

5 göra upp eld

6 medföra ej kopplad hund

7 på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller motsvarande

8 anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 1991

Storlek: 13 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Svårtillgängligt område utan anordningar för friluftslivet.

Hitta mig

Smörbollar.

Illustration: Jonas Lundin


Smörbollen är i Sverige vanligast i fjälltrakterna, men den förekommer sparsamt över större delen av landet. Smörbollen blommar från maj till juli och arten var tidigare talrik i reservatet men har drabbats hårt av igenväxning.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss