Ramnakullabackarna

Ramnakullarna är två markanta kullar på Romeleåsens nordsluttning. Härifrån har du milsvid utsikt över Vombsänkan och Sövdesjön. Nedanför de betade kullarna gömmer sig en djup bäckravin som sommartid omsluts av frodig grönska.

Ramnakullarna är två markanta kullar på Romeleåsens nordsluttning. Härifrån har du milsvid utsikt över Vombsänkan och Sövdesjön. Nedanför de betade kullarna gömmer sig en djup bäckravin som sommartid omsluts av frodig grönska.

Kullar skapade av inlandsisen

Ramnakullarna är åskullar som består av morän, en blandning av grus och sten som inlandsisen flyttat hit. I detta fall är det sten som färdats hela vägen från Öland. Isrörelsen som förde hit ölandskalksten i Ramnakullarna kallas Baltiska isströmmen. Det kalkhaltiga innehållet ger goda förutsättningar för en rik flora. Nere i den djupt nedskurna bäckravinen tittar urberget fram. Urberget består här av gnejs. 

Varierad växtlighet

Växtligheten varierar starkt från torräng uppe på åskullarna till en mer frodig vegetation i den fuktiga bäckravinen. På de öppna betade sluttningarna växer gråfibbla, blodrot, blåklocka, backtimjan, ängsviol och rödklint. I bäckravinen finns en tät hagmarksskog med bok, al och körsbär. På sommaren täcks marken av älggräs, videört, gulplister och orm­bunkar.

Högsta punkten

Den högsta punkten i reservatet finns på kullen närmast parkeringen. Här befinner du dig 134 meter över havet och har en milsvid utsikt över det omgivande landskapet.

Friluftsliv

Vägen mellan Blentarp och Slimminge går längs den södra reservatsgränsen. Utmed vägen finns en parkering. I reservatet saknas markerade stigar, men det finns spång över bäcken och stängselövergångar i de betade markerna. Njut av utsikten från kullarna. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

En av kullarna. Foto: Jörgen Nilsson

En av kullarna. Foto: Jörgen Nilsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar så är det förbjudet:

1 att skada fast föremål eller ytbildning,

2 att fälla, bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

3 att plocka eller uppgräva växter,

4 att tälta eller uppställa husvagn,

5 att göra upp eld samt

6 att göra skada på hägnader eller andra anordningar.

Föreskrifter senast uppdaterade: 2019-02-21

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Bildat: 1973

Storlek: 6 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.562611, E 13.572139

Hitta mig

Gråfibbla.

Illustration: Katarina Månsson


Gråfibblan är en vanlig växt på öppna marker. Den blommar under större delen av sommaren.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss