Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Lindskiftet-Linneskogen

Vitsippor och gulsippor. Foto: Linda Gustafsson

De frodiga Linneskogarna, Lindskiftet och Ekskiftet, bryter av mot det vidsträckta jordbrukslandskap som omgärdar dem. Här finner många av skogens arter en tillflyktsort. Under våren, före lövsprickningen, lyses marken upp av blommande vit-, blå- och gulsippor.

De båda Linneskogarna har troligtvis sitt ursprung som stubbskottsängar. Här hämtade man förr skott från träd och buskar för att tillgodose behovet av stängsel, djurfoder och bränsle. Marken användes även till att ta hö och som betesmark.

De äldsta träden i Lindskiftet är över 130 år gamla. Dessa gamla ekar börjar nu utveckla de strukturer som är en förutsättning för många hotade organismer som är beroende av grova träd samt död och döende ved. I takt med att skogen åldras kan reservatet utveckla ett allt rikare djurliv. Bland de grova träden har hackspettsarterna spillkråka samt större och mindre hackspett observerats.

In the shade of Linneskogarna’s trees, many woodland plants and animals find a safe haven. The ground comes to life in the spring, in the form of white, yellow and blue wood anemones, cowslips and liverleaf, along with toothwort and suffolk lungwort. And the air is filled with the spring chorus and the drumming of the woodpeckers.

Linneskogarna was originally a wooded meadow with coppice. At regular intervals, people took branches from the trees and bushes in the meadow to be used for fencing, fodder and fuel. The hay was cut at the end of the summer and then the cows were allowed to graze. With the modernisation of agriculture at the end of the 1800s, the need for meadows declined and the meadow developed into a woodland.

There is lack of very old trees and dead wood in the modern landscape. A large number of species are dependent on these gnarly, hollow giants for their survival.

In Linneskogarna there are oaks which are as much as 130 years of age and large, old limes and hazel bushes. There are also quite a few dead trees, where beetles such as the black-headed cardinal beetle, can lay their eggs and their larvae can find food. Slowly but surely, as the trees age, more species will move in.

Blåsippor. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • använda engångsgrill
  • cykla
  • rida
  • samla ved eller plocka pinnar
  • skada träd och buskar
  • samla vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,

2. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, terrängformer eller stenmurar,

3. använda engångsgrill,

4. cykla och rida,

5. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

6. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

7. inplantera för området främmande växt- eller djurarter,

8. Medvetet störa eller skada djurlivet, t ex genom att klättra i boträd, skada eller flytta på förmultnande ved.

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd:

9. fånga och bortföra från naturreservatet, samla in insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet,

10. samla vedlevande svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 11 hektar

Naturtyp: Lövskog

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat 

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Entré (ej parkering) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.728778, E 13.727417

Hitta mig

Större hackspett. 

Foto: Mostphotos, bearbetad av Länsstyrelsen i Skåne.


Den större hackspetten är den vanligaste av våra hackspettsarter. Den känns igen på den vita fläcken på vingen och på den röda gumpen. Hanen har en röd fläck i nacken som honan saknar. Unga fåglar har en röd hjässa. På våren trummar hackspetten i korta, snabba attacker på cirka en halv sekund.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss