Froenahejdan

Froenahejdan är ett värdefullt skogsområde i en trakt dominerad av öppen jordbruksmark, drygt 1½ mil öster om Sjöbo. Genom reservatet löper flera moränåsar som bidrar till en omväxlande miljö med torra höjder och fuktiga sänkor.

Ängsbokskogen har en vacker vår- och försommarflora med till exempel gulplister, vitsippa, skogsviol, myskmadra och buskstjärnblomma. Till rariteterna hör den sällsynta fläckiga lungörten. Förutom bok finns även en del grova ekar och äldre avenbokar, samt bland annat ask, alm, lind, fågelbär och hassel. Knutet till de gamla träden finns en rik moss- och lavflora med till exempel de rödlistade lavarna bokvårtlav och flikig sköldlav.

Froenahejdan är lättillgängligt via vägen mellan Lövestad och Bäretofta. Reservatet omges av åkermarker förutom i nordost där betesmark tar vid. I reservatet finns stigar utmed åsryggarna och en liten traktorväg som gör det lätt att ta sig fram.

Foto: Maria Sandell

Kontakt

Jörgen Nilsson
naturvårdsförvaltare

E-post jorgen.nilsson@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 15 19


För åtgärder/aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens kontaktas istället Naturprövningsenheten på Länsstyrelsen

E-post naturvardshandlaggare.skane@lansstyrelsen.se

Telefon 010-224 16 30

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • cyklar utanför stigar och vägar
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. göra upp eld,

2. framföra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar,

3. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. tippa trädgårdsavfall,

5. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning -informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

7. cykla utanför stigar och vägar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 28 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta via karta

Vägbeskrivning via Google Maps och koordinater (WGS84)

Parkeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
N 55.654000, E 13.935528

Hitta mig


I naturreservatet finns flera sällsynta lavar, bland annat bokvårtlaven. Bokvårtlaven växer främst på gamla bokar och ser ut som små, olivbruna vårtor. Tittar man riktigt nära på de mörka prickarna ser man ännu mindre vita fläckar spridda över ytan.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.