Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Froenahejdan

Froenahejdan är ett värdefullt skogsområde i en trakt dominerad av öppen jordbruksmark, drygt 1,5 mil öster om Sjöbo. Genom reservatet löper flera moränåsar som bidrar till en omväxlande miljö med torra höjder och fuktiga sänkor.

Ängsbokskog med rara blommor och lavar

Ängsbokskogen har en vacker vår- och försommarflora med till exempel gulplister, vitsippa, skogsviol, myskmadra och buskstjärnblomma. Till rariteterna hör den sällsynta fläckiga lungörten. Förutom bok finns även en del grova ekar och äldre avenbokar, samt bland annat ask, alm, lind, fågelbär och hassel. Knutet till de gamla träden finns en rik moss- och lavflora med till exempel de rödlistade lavarna bokvårtlav och flikig sköldlav.

Friluftsliv

Froenahejdan är lättillgängligt via vägen mellan Lövestad och Bäretofta. Reservatet omges av åkermarker förutom i nordost där betesmark tar vid. I reservatet finns stigar utmed åsryggarna och en liten traktorväg som gör det lätt att ta sig fram. Vid parkeringen finns en rastplats med bord och bänkar. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

OBS: ny stig i nordväst kan bitvis vara igenvuxen med nässlor på grund av minskat underhåll.

Död ved. Foto: Maria Sandell

Död ved. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • cyklar utanför stigar och vägar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. göra upp eld,

2. framföra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar,

3. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. tippa trädgårdsavfall,

5. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning -informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

7. cykla utanför stigar och vägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 28 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.654000, E 13.935528

Hitta mig

Gulplister.

Illustration: Katarina Månsson


Gulplister blommar redan i maj-juni. Den har gula läppformade blommor som sitter i en krans runt stjälken. Ett annat kännetecken är de silverfläckiga bladen. Du hittar gulplistern i lövskog och dungar, främst under bok. Förr kallades gulplister även gulsuga, men numera finns det en annan blomma med det namnet.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 935 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss