Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ekskiftet-Linneskogen

Eklöv. Foto: Mostphotos

Eklöv. Foto: Mostphotos

De två Linneskogarna, Ekskiftet och Lindskiftet, är värdefulla ädellövskogar i ett område som annars domineras av åkermark. I reservatet finns flera gamla grova ekar som är viktiga för den biologiska mångfalden och under våren, innan lövsprickningen, färgas marken av vit-, gul- och blåsippor.

Stubbskottsäng som växer igen

Linneskogarna har sitt ursprung i stubbskottängar. Med jämna mellanrum tog man skott från ängens träd och buskar och använde till stängsel, foder och bränsle. Höet skördades i slutet av sommaren och sedan släpptes korna på efterbete. När jordbruket moderniserades i slutet av 1800-talet minskade behovet av ängsmark och äng blev till skog. Idag domineras Ekskiftet av ädellövskog bestående av bland annat ek, bok, avenbok och björk. Här finns också ett rikt buskskikt med till exempel hassel, hagtorn och hallon vilket gör att delar av området är svårframkomligt.

Gamla träd med mycket liv

Det är ont om riktigt gamla träd och död ved i dagens landskap. Ett stort antal lavar, svampar, och skalbaggar, såväl som fåglar och fladdermöss är beroende av dessa knotiga, håliga jättar för sin överlevnad. De äldsta ekarna i Ekskiftet är omkring 130 år gamla och har börjat utveckla de strukturer som är nödvändiga för många arter. I takt med att skogen åldras och utvecklas kommer förhoppningsvis allt fler arter att flytta in i reservatet.

In the shade of Linneskogarna’s trees, many woodland plants and animals find a safe haven. The ground comes to life in the spring, in the form of white, yellow and blue wood anemones, cowslips and liverleaf, along with toothwort and suffolk lungwort. And the air is filled with the spring chorus and the drumming of the woodpeckers.

Linneskogarna was originally a wooded meadow with coppice. At regular intervals, people took branches from the trees and bushes in the meadow to be used for fencing, fodder and fuel. The hay was cut at the end of the summer and then the cows were allowed to graze. With the modernisation of agriculture at the end of the 1800s, the need for meadows declined and the meadow developed into a woodland.

There is lack of very old trees and dead wood in the modern landscape. A large number of species are dependent on these gnarly, hollow giants for their survival.

In Linneskogarna there are oaks which are as much as 130 years of age and large, old limes and hazel bushes. There are also quite a few dead trees, where beetles such as the black-headed cardinal beetle, can lay their eggs and their larvae can find food. Slowly but surely, as the trees age, more species will move in.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda eller använda engångsgrill
  • cykla
  • rida
  • samla ved och pinnar
  • samla vedlevande svampar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bortföra ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,

2. gräva eller på annat sätt skada block, stenar, terrängformer eller stenmurar,

3. uppföra eld, gäller även att använda engångsgrill,

4. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

5. cykla och rida,

6. ställa upp för naturreservatet främmande föremål,

7. sätta upp tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning,

8. inplantera för området främmande växt- eller djurarter,

9. medvetet störa eller skada djurlivet eller deras livsmiljöer, t ex genom att hacka eller flytta på förmultnande ved,

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

10. fånga och bortföra eller samla in insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljö,

11. samla vedlevande svampar,

12. lägga upp ”geocaching”s plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 8 hektar

Kommun: Sjöbo

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Entré (ej parkering) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.727111, E 13.713361

Hitta mig

Vitsippor.

Illustration: Katarina Månsson


Under tidig vår täcks marken i naturreservatet med vit- och gulsippor. Ibland uppstår en blekt gul hybrid mellan vit- och gulsippa som kallas svavelsippa.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss