Fyledalen

Med storslagenhet och en sällan skådad mångfald är Fyledalen ett av Skånes mest spännande naturområden. Dessutom finns det goda möjligheter till friluftsliv just här.

Varierat naturområde

Vägen ned i dalen slingrar sig genom de branta, skogsklädda sluttningarna. Nere i dalens botten breder betesmarkerna ut sig med den stilla Fyleån i mitten. Området innehåller allt från bokklädda sluttningar till grodrika våtmarker. Största delen av reservatet kännetecknas dock av just äldre bokskog. Skogen är i området särskilt artrik. Bland annat finns det tusen arter av skalbaggar här.

Både små och stora djur

Arterna som man kan hitta i reservatet är många och vitt skilda. Allt ifrån kronhjortar till klockgrodor finns här. Även lövgrodan, den större vattensalamandern, svampen vinfjällskivling och den hotade fladdermusarten barbastell kan hittas i området. Fyledalens naturreservat är rentav Sveriges artrikaste fladdermuslokal. Totalt har 17 av landets 19 arter setts i området. Dessutom förekommer det även gott om betesberoende växter som backnejlika, brudbröd och mandelblomma i Fyledalen.

Spännande geologi

Även den geologintresserade kan hitta mycket i Fyledalen. I området finns tydliga geologiska spår från bland annat kvartärtiden. Bland de geologiska fynden kan bland annat erosionsterasser, tappningsdalar och diabasgångar nämnas. Dessutom finns det möjlighet att se fynd som hajtänder, musslor och sjöborrar från den marina miljö som fanns i Fyledalen för 70 miljoner år sedan. De geologiska spåren har gjort att Fyledalen ofta används för forskning och undervisning.

Friluftsliv

Upplev Fyledalen genom att gå någon av vandringslederna Pdf, 1.6 MB.. Utgår du från parkeringen i de centrala delarna av reservatet kan du välja mellan Stenbyrundan (2,2 km, gul), Stensimperundan (2,8 km, vit) och Drottningleden (5,7 km, röd). Längst upp i norr finns istället Fladdermusleden (4,1 km, blå). Det finns även omarkerade skogsvägar. Här kan du ta dig fram till fots, med cykel eller på hästryggen. Strax norr om reservatet passerar Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 11). Rastplats med grillplats finns vid parkeringen i de centrala delarna av området. Ta med grillkol om du ska grilla och tänk på att ta med ditt skräp hem. De närmaste busshållplatserna är Benestad kyrka och Benestad Örvabyvägen. Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren.

Fyledalen’s almost 20 kilometre long valley was formed by movements of the earth’s crust. Fyledalen got its current appearance with steep slopes and the flat valley floor when a mighty glacial river surged forward during the last ice age, leaving behind sand and gravel.

Today Fyleån stream meanders through the valley. Beech forests cover the valley’s steep slopes. The closer you get to the valley’s floor the damper the ground is. In open and calcareous areas there are elements of small rich fens.

Old trees and dead wood create good conditions for many insects and fungi. Nearly one thousand different species of beetles have been found in Fyledalen. The valley’s water bodies attract frogs and salamanders, including tree frogs and fire-bellied toads. Tree frogs are our smallest amphibians, but when they are playing (in May and June) they can be heard several kilometres away.

In the dry, sandy soils along the embankment you may encounter sand lizard. Fyledalen is also one of Sweden’s most species-rich areas for bats. In the darkness they hunt insects along the edge of the forest and across pastures and water bodies. It is also common to see roe deer, fallow deer and red deer emerge from the forest to graze on the open land in the valley.

Betesmark vid Åhuset. Foto: Gunilla Davidsson Lundh

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Föreskrifter för Fyledalen som piktogram.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • rida utanför befintliga vägar
 • cykla utanför befintliga vägar
 • ställa upp husvagn/husbil över natten
 • gräva upp växter
 • bryta kvistar eller bortföra död ved eller skada träd och buskar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ställa upp eller parkera husvagn, husbil, buss eller motsvarande annat än mellan kl 06-24 på särskilt anvisade platser

2. bortföra död ved, bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada träd och buskar,

3. gräva upp växter eller för kommersiellt bruk plocka växter

4. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för naturreservatet främmande föremål

5. rida och cykla annat än på befintliga vägar

6. starta eller landa med luftfartyg, eller flyga fjärrmanövrerat obemannat luftfartyg (inklusive modellflygplan)

7. medföra hund annat än hållen i fysiskt koppel

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

8. Sätta upp tavla, plakat, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning

9. placera geocaching

10. bedriva vetenskapliga eller andra undersökningar som kan
skada eller störa naturmiljön

11. fånga insekter, spindlar, snäckor, musslor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna

12. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar med undantag av enstaka beläggsexemplar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2015

Storlek: 946 hektar

Kommun: Sjöbo, Tomelilla, Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Nyvångshuset stängd

Parkering vid Stenby backar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.547583, E 13.868500

Hitta mig

Barbastell.

Illustration: Katarina Månsson


Den ovanliga fladdermusarten barbastell har sina jaktmarker i reservatet. Barbastellen är mycket sällsynt och globalt hotad. Med mycket stor tur kan man få se barbastellen fladdra förbi en sen kväll när den jagar småfjärilar.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss