Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Sträntemölla-Forsemölla

Det storslagna backlandskapet söder om Rörum är inte lika känt som Brösarps backar men inte desto mindre värt ett besök.
I naturreservatet Sträntemölla-Forsemölla kan du vandra över böljande betesmarker, högväxta bokskogar och vila vid brusande forsar.

Kvarnarnas å

Mellan backarna har Rörums södra å skurit sig djupt ned i berggrunden. Vattnets kraft har tagits tillvara och i reservatet ligger en av Sveriges äldsta vattenkvarnar. Sträntemölla har anor från 1300-talet och även om kvarnen idag inte är i funktion visar den upp en välbevarad gammal gårds- och kvarnmiljö. Längre uppströms, i norra delen av reservatet, ligger resterna av ytterligare en kvarn - Forsamölla. Här reser sig lodrätta bergväggar kring uppdämda vattenfall. Det är en ljuvlig plats att vila sina ben och ta fram fikakorgen.

Forsarnas fåglar

Vid ån häckar både forsärla och strömstare och störst chans att få se dem har man vid kvarnarna och de delar av ån där vattnet forsar fram. Vattnet i ån är rent och det finns ett rikt djurliv med flera sällsynta nattsländor.

Ett varierat beteslandskap

Backarnas stora variation med betesmark, stengärden, buskar och träddungar ger livsmiljöer till många djur och växter. Här har hasselmusen haft ett starkt fäste och än i dag kan man hitta boet som den lilla musen byggt djupt inne i de allra tätaste snåren. Klippväggar, gamla murar och håliga träd ger fladdermusen barbastell utmärkta möjligheter att finna boplatser och bland betesmarkernas blommande gullvivor och mandelblom trivs en mängd olika fjärilsarter.

Friluftsliv

I detta reservat finns det en markerad vandringsled (cirka 1 km) som tar dig förbi de två kvarnarna som gett upphov till reservatets namn, Sträntemölla och Forsemölla. Väl framme vid Forsemölla finns det ett fint vattenfall att beskåda. Rastplats finns i anslutning till parkeringsplatsen som ligger längs med vägen som går tvärs igenom området. Det finns ytterligare en rastplats längs med leden i norra delen, där det även finns en grillplats. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplats är endast några hundra meter från reservatet och heter Sträntemölla.

The magnificent hilly countryside south of Rörum is not as well-known as Brösarps Backar, but that doesn't mean that it is less worthy of a visit. In Sträntemölla Nature Reserve you can wander over rolling hills, in stately beech woodlands and rest by rushing water.

River of the Mills

The river Rörums Södra Å has cut a deep channel into the bedrock between the hills. The force of the water has been utilised, and within the reserve is one of Sweden's oldest water-mills. Sträntemölla dates back to the 14th century and is, although the mill is no longer operational, an example of a well-preserved old farm and mill environment.

Further upstream lie the remains of another mill – Forsemölla. Here you'll find walls of rock rising vertically along the waterfall. It is a lovely place to rest your legs and have a nice cup of tea.

Birds of the Rapids

Both Grey Wagtail and White-throated Dipper breed by the river, and your chances of seeing them is best by the mills and in those parts of the river where there are rapids. The water in the river is clean and has a rich fauna with several rare Caddisflies.

Varied Grazing Landscape

The great variety in the hills, with pastures, stone walls, bushes and groves of trees, provides a habitat for many animals and plants. This has been a stronghold of the Hazel Dormouse and even today you can find the nest that this little mouse has built in the densest brush.

Vattenfall. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • ställa upp husvagn/husbil
 • störa omgivningen

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

 1. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd och buskar,

 2. ta med hund (eller annat sällskapsdjur) som inte hålls i fysiskt koppel,
 3. köra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar och vägar som är upplåtna för ändamålet,

 4. ställa upp husvagn, husbil eller liknande annat än på anvisade platser,

 5. elda annat än på anvisade platser,

 6. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,

 7. gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, sten, stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

 8. placera eller sätta upp fasta främmande föremål såsom tavla, skylt, affisch eller liknande,

Vidare är det förbjudet att utan länsstyrelsens skriftliga tillstånd:

 1. fånga insekter, spindlar, snäckor eller andra ryggradslösa djur annat än genom håvning, handplockning eller annan selektiv metod med efterföljande återutsättning inom naturreservatet. Kravet på återutsättning gäller inte enstaka beläggsexemplar av varje art under förutsättning att fynden registreras i Artportalen eller motsvarande databas för hotade arter och att insamlandet inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna,

 2. samla in mossor, lavar eller vedlevande svampar, med undantag av enstaka beläggsexemplar, under förutsättning att insamlandet inte bryter mot bestämmelserna i Artskyddsförordningen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2013

Storlek: 53 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.618000, E 14.238167

Hitta mig

Forsärla.

Illustration: Katarina Månsson

I Södra Rörumsån, som rinner genom reservatet, kan man få syn på forsärla. Forsärlan håller till vid strömmande vatten där den livnär sig på insekter och andra småkryp.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 18 MB.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss