Skansen

Skansen är ett kommunalt naturreservat beläget i Simrishamn tätort och sträcker sig mellan bebyggelsen och havet. Området är en rest av de gamla naturbetesmarker som tidigare täckte en stor del av det skånska kustlandskapet. På några av stenhällarna finns hällristningar från bronsåldern.

Sällsynta växter

Skansen har en varierande natur som består av hällmark, torräng och fuktigare stråk. Jordtäcket är tunt och på sina ställen går sandstenen i dagen. Reservatet hyser en intressant flora med ett flertal hotade arter, däribland ängsskära, vårkällört och vattenväxten krypfloka. Den sällsynta orkidén göknycklar växer också i reservatet.

Livliga groddammar

Under sen vår och tidig sommar kan man höra den smaragdgröna lövgrodan spela i reservatet och i Skansens smådammar kan man även få uppleva klockgroda samt mindre och större vattensalamander.

Hällristningar

Området är rikt på fornlämningar och på några av de släta sandstenshällarna kan man studera hällristningar som är daterade till bronsåldern. I östra delen av reservatet ligger ett stenblock, ett stort fyrkantigt block med okänt ursprung, som kallas för Tjyvastenen. Här firas traditionsenligt valborgsmässoafton med en stor brasa.

Friluftsliv

I detta tätortsnära lilla naturreservat finns det inga markerade slingor, men det går såklart bra att ströva fritt. Missa inte att spana efter hällristningarna som finns i området. Genom reservatet går Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 4). Parkeringsmöjligheter finns i närheten och i Simrishamn finns det både tåg- och busstation. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Sten längs strandlinjen. Foto: Ann-Sofie Pellas

Sten längs strandlinjen. Foto: Ann-Sofie Pellas

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • framföra vattenskoter på vattenområdet
  • störa omgivningen,

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

5. tälta, ställa upp husvagn, campingbil, eller motsvarande,

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. anordna tränings- eller tävlingsarrangemang utan giltigt tillstånd från markägaren eller bedriva annan verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

8. färdas på vattenområdet med vattenskoter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Bildat: 2008

Storlek: 17 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Simrishamns kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Ligger i Simrishamn med såväl parkeringsplatser som buss- och tågförbindelser ca 200 meter från reservatet. Skansens naturreservat är beläget på båda sidor om Branteviksvägen.

Hitta mig

Större vattensalamander

Illustration: Katarina Månsson


Större vattensalamander har svartbrun, vårtig hud på rygg och sidor. Buken är gulorange med svarta fläckar. Under lekperioden har hanen en tandad ryggkam från nacke till svansspets, men med ett avbrott mitt på. Förutom under leken lever den på land. Då håller den till under murkna stubbar och stammar eller under stenar.

Kontakt

Simrishamns kommun

E-post kontakt@simrishamn.se

Telefon 0414-81 90 00

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss