Simris strandängar

I brytningen mellan land och hav uppstår en mångfald av miljöer som utnyttjas av många olika arter. På Simris strandängar växer både tåliga havsstrandväxter och kräsna orkidéer. Utpräglade kustfåglar blandas med inlandets fåglar, särskilt under höst- och vårsträck. I strandlinjen kan du också se geologiskt intressanta böljeslag, en vågig sandbotten som förstenades för 500 miljoner år sedan! Skåneleden följer stranden genom Simris betade strandängar och vidare norrut mot Simrishamn.

Salttåliga växter och sällsynta orkidéer

Strandråg och strandvial är några av de salttåliga växter du kan hitta i stråken av sand och klappersten närmast havet. I berghällarnas sprickor växer små härdiga arter som gulkämpar och gul fetknopp. Längre upp på land vidtar örtrika torrängar med brudbröd, solvända och blodnäva. I de kalkrika kärren finns en exklusiv flora med bland annat majviva, slåtterblomma och den mycket sällsynta orkidén gulyxne.

Spår av urgammal strand

Berghällarna i strandlinjen består av en hård sandsten. I hällarna finns stora, förstenade böljeslagsmärken som är över 500 miljoner år gamla. Böljeslagsmärken bildas även idag och kan studeras vid närmaste badstrand, där vågornas rörelser skapar ett randigt mönster i sanden närmast land, parallellt med stranden.

Törnskata och rosenfink

I maj sjunger rosenfinken från träddungarna och i toppen av någon buske sitter törnskatan och spanar. Längs strandlinjen patrullerar trutar och måsar. Fågellivet vid kusten är rikt året om. Hösten bjuder på ejdersträck och rastande småfåglar i snåren. Vintertid ligger doppingar i vattnet utanför och i strandkanten födosöker gräsänder, ibland i sällskap med enstaka krickor.

Öppna marker

På 1800-talet var Simris strandängar en helt öppen betesmark. Sedan dess har den delvis växt igen med buskar och träd. För att gynna områdets speciella flora, som behöver öppna betade marker, kommer snåren av vresros att bekämpas och övriga träd och buskar att hållas efter.

Friluftsliv

Skåneleden passerar igenom Simris betade strandängar, på sin väg från Simrishamn till Brantevik. Titta gärna på de 500 miljoner år gamla böljeslagsmärkena i berghällen i strandlinjen. Här i den hårda sandstenen syns förstenade vågrörelserna, vågrörelser som du också kan se i dagens grunda, mjuka sandbotten. Utmed Skåneleden finns en rastplats, som också ligger nära reservatets parkering. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Welcome to Simris strandängar Nature Reserve. Both seashore plants and rare orchids are found at Simris strandängar. Lyme-grass and sea plantain are some of the salt tolerant plants that grow on the shore. Species rich grassland, with dropwort and common rock-rose, extends beyond the bands of shingle. The marshes contain an exclusive flora including bird’s-eye primrose and the very rare fen orchid. There is rich bird life along the coast all year round. In May, common rosefinches sing from the tree groves. Flights of eiders can be seen in the autumn and on the waterside, mallards search for food accompanied by the occasional common teal. The sandstone rocks on the shore displays ripple marks, which are more than 500 million years old. Ripple marks are formed by the movement of waves, in the sand near shore, and the process still goes on today.

Berghällar i strandlinjen. Foto: Mona Persson

Berghällar i strandlinjen. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1 spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

2 utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

3 bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

4 plocka eller gräva upp växter,

5 deponera trädgårdsavfall,

6 medföra ej kopplad hund,

7 rida,

8 göra upp eld,

9 tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

10 framföra eller parkera motordrivet fordon annat än på anvisad väg eller parkeringsplats,

11 på ett störande sätt använda radioapparat eller annan ljudanläggning,

12 anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2005

Storlek: 34 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering intill Branteviksvägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.533222, E 14.353417

Hitta mig

Törnskata.

Illustration: Katarina Månsson


Törnskatan finns i buskrika hagmarker. Om man någon gång hittar insekter, små grodor, fågelungar eller rentav mindre gnagare som har spetsats på en buskes taggar så är det troligtvis törnskatan som har varit i farten. Det kanske ser makabert ut, men det är så törnskatan förvarar sin mat inför sämre dagar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Ta en titt

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss