Mälarhusen

Naturreservatet Mälarhusen gränsar till det betydligt större reservatet Sandhammaren. Tillsammans skyddar de trädklädda sanddyner med solbelysta gläntor innanför stranden.

Det sägs att det var Karl XI som på 1600-talet lät hugga ned de sista delarna av den ursprungliga ekskogen. Resultatet blev ett öppet, betat kusthedslandskap. Men allteftersom befolkningen växte blev djuren för många. Trampet och betet gjorde att vegetationen försvann och sanden släpptes fri. Då började det stora arbetet med att plantera tall för att hindra sanden att nå det omgivande jordbrukslandskapet.

Här i Mälarhusen dominerar tallen i skogen medan det i grannreservatet Sandhammaren Länk till annan webbplats. finns en hel del ek. Den småväxta och knotiga eken som är typisk för skogar längs havet kallas ekkratt. Området har fått utveckla sig fritt och består idag av olika miljöer beroende på om marken är torr eller våt. Variationen skapar goda förutsättningar för en rik mångfald av växter, djur och svampar.

Sanddyner i solnedgång. Foto: Mostphotos

Sanddyner i solnedgång. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller köra med häst

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

2. fånga eller samla in insekter eller andra djur eller på annat sätt störa djurlivet,

3. plocka, gräva upp eller på annat sätt göra åverkan på kärlväxter, mossor och lavar,

4. fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,

5. bortforsla ved från området,

6. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller motsvarande,

7. föra motordrivet fordon,

8. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

9. rida eller köra med häst,

10. göra upp eld,

11. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur,

12. anordna tävling som kan inverka störande på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2003

Storlek: 46 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid Mälarhusens strandbad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.408778, E 14.216111

Hitta mig

Sandödla

Illustration: Katarina Månsson


På de sandiga markerna trivs sandödlan. Under vår- och försommar anlägger hanarna en mycket iögonfallande smaragdgrön parningsdräkt.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 763.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss