Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Impan

I det småskaliga odlingslandskapet strax väster om Gröstorp tornar en 15 meter hög förkastningsbrant upp sig. Detta stup mitt på slätten har fått ge namn åt hela reservatet – Impan. Här finns karga men artrika betesmarker och på sina ställen går den hårda sandstenen i dagen.

Spår av gruvdrift

Ända sedan 1500-talet har man brutit mineraler vid Impan, både direkt i branten och i vågräta schakt. Nedanför stupet ligger högar med stenavfall från de olika perioderna med gruvdrift. Så sent som på 1940-talet bröts flusspat, ett mineral som innehåller fluor och används vid aluminiumtillverkning.

Mineralerna avsattes i sprickzonen vid Impan av hett, cirkulerande grundvatten för omkring 300 miljoner år sedan, då det fanns aktiva vulkaner i Skåne. Berggrunden i området är annars mineralfattig och består av en hård sandsten som är över 500 miljoner år gammal.

De gamla gruvgångarna utgör idag utmärkta övervintringslokaler för olika fladdermusarter. Hit söker sig bland annat nordisk fladdermus, vattenfladdermus och den mycket sällsynta barbastellen.

Brudbröd och jungfrulin

Betesmarkerna är artrika med jordtistel, jungfrulin, brudbröd och andra typiska hagmarksväxter. I det mycket tunna jord lagret kring de blottade sandstenshällarna växer vårtåtel, gul fetknopp och andra torktåliga växter.

Betat under lång tid

Större delen av reservatet är rester av utmarkerna till Gröstorps by. Utmarkerna användes som betesmarker och i de här delarna av Skåne kan de ha varit betade ända sedan bronsåldern. Områdets långa historia som betesmark är en förklaring till den artrika floran. I de öppna hagmarkerna trivs också fåglar som törnskata och stenskvätta.

Rasrisk

Var vänlig respektera avspärrningarna kring stupets brantaste delar. Utöver rasrisken är marken bitvis underminerad av gruvgångar.

Förkastningsbranten. Foto: Mona Persson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • beträda det inhägnade området vid rasbranten
  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida eller köra med häst

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. beträda inhägnat område vid rasbranten,

2. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

3. spräcka, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

4. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

5. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller annan ljudanläggning,

6. framföra motordrivet fordon, tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande,

7. rida eller köra med häst,

8. göra upp eld,

9. anordna tävling eller bedriva verksamhet som kan inverka störande på naturmiljön

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Bildat: 2004

Storlek: 25 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Parkera inne i Gröstorp och gå ut (ca 200 meter bort)

Hitta mig

Brudbröd med mindre ekbock.

Illustration brudbröd: Katarina Månsson. Illustration mindre ekbock: Kleo Bartilsson


Brudbröd är en exklusiv art i den ogödslade ängs- och hagmarken. Den blommar under maj-juli med gräddvita blommor som sitter i en yvig samling i stjälkens topp. Blomknopparna är klotrunda och rosa-röda. Doften för tankarna till tuggumi då de innehåller ämnet metylsalicylat. Rotknölarna lär uppskattas av grisar vilket givit upphov till smeknamn som galtört och soknappar.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 397 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss