Bäckhalladalen

Strax norr om Simrishamn hittar man Bäckhalladalens vackra naturbetesmarker. De tillhörde en gång i tiden det gemensamma utmarksbetet för byarna i närheten. Platta berghällar där vindens och isens spår finns kvar varvas med lövklädda sprickdalar och blomrika gräshedar. Särskilt iögonfallande är de förstenade vågrörelserna i en forntida havssandbotten (böljeslag).

Unik geologi

Berggrunden består av sandsten som bildades under kambrium för 500 miljoner år sedan. På flera ställen i reservatet är jordlagret så tunt att berghällen kommit fram. Här kan man se spännande spår från den tid då berggrunden bildades. Här finns stora och välbevarade böljeslagsmärken. Det är vågrörelser i sanden i en grund havsbotten som förstenats. Man kan också hitta isräfflor, spår av frostsprängningar och blankslitna stenar från den tiden då ismassorna smälte undan för 15 000 år sedan. I de mer höglänta delarna av reservatet har man en fin utsikt över kustlandskapet och Hanöbukten.

Omväxlande och artrika marker

Vegetationen skiftar mellan torra och fuktiga lövskogsdungar, betesmarker med kärr och kala berghällar. Floran i Bäckhalladal är artrik, här finns mer än 250 växter. På de torra ängarna växer backsippa och slåttergubbe och på de kalkrika fuktängarna finns majvivor och orkidéer. De många småvatten som finns i reservatet gör att här är gott om groddjur. Förutom lövgrodan kan man på våren höra klockgrodan spela i vattnen. De buskrika markerna är hem för hasselmusen.

Friluftsliv

Bäckhalladalen ligger strax norr om Simrishamn på cykelavstånd. I de centrala delarna finns motionsslingor, varav ett med elljus. Här finns också en stor parkering, toalett och grillplatser. Tänk på att ta med grillkol om du ska grilla och att ta med ditt skräp hem. Den tätortsnära ingången i öster har bara en mindre parkering, men här är det nära till busshållplats. Missa inte utsikten i de centrala delarna och de geologiskt intressanta böljeslagen (förstenad sandbotten) i sydost. Böljeslagen når du via en omarkerad stig och stängselövergång strax sydväst om den östra parkeringen (se informationsskyltar i fält). De syns även fint direkt norr om dammen/stenbrottet vid samma parkering.

Just north of Simrishamn lies an area of idyllic natural pastures. This was once part of the common pasture for the villages in the vicinity. Flat rocks that bear the scars of wind and ice are sandwiched between leaf-covered rift valleys and bushy grass heaths. The secretive Hazel Dormouse lives in the blackthorn, rose and hazel bushes, together with the luminous European tree frog.

Unique Geology

The bedrock consists of sandstone that was formed during the Cambrian Period, 500 million years ago. In several places in the reserve, the soil is so thin that the flat rocks have appeared on the surface. On them you can see exciting traces from the time when the bedrock was formed. There are large, well-preserved ripple marks – fossilised ridges formed in the sand of prehistoric beaches.

You can also find glacial striation, traces of frost shattering and smooth rocks from the time when the ice sheets melted 15,000 years ago. Higher parts of the reserve offer great views over the coastal landscape and the bay Hanöbukten.

Varied Vegetation

The vegetation varies between dry and wet groves of broad-leaved trees, pastures with carr and bare flat rocks. The flora in Bäckhalladalen is rich in species, with more than 250 plants. Pasqueflower and wolf's bane grow on the dry meadows, and there are bird's-eye primrose and orchids in the wet meadows. The many small ponds in the reserve mean there are plenty of amphibians. Aside from the European tree frog, you can also hear the European fire-bellied toad calling in the water. The bushy land is home to one of Europe's densest population of Hazel Dormouse.

Accessibility

Bäckhalladalen is just to the north of Simrishamn, and in the south-western part which adjoins the built-up area, there are floodlit exercise paths and barbecue spots.

Stenmur och stenblock i betesmarken. Foto: Maria Sandell

Stenmur och stenblock i betesmarken. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • ställa upp husvagn/husbil
  • cykla, rida eller köra med häst (mer än på tillfartsväg)

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. ta bort, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada mark, berghällar, sten,
stenmurar, naturföremål eller kulturlämningar,

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada eller föra bort levande eller döda träd, grenar eller buskar,

3. cykla/rida/köra med häst på annat än allmän- eller enskild väg,

4. ställa upp husvagn, husbil eller liknande,

5. elda med ved, kol eller använda grill annat än på anvisad plats,

6. a) medvetet störa betande djur,
b) medvetet störa lekande groddjur,
c) medvetet störa hasselmöss i sommar- och vinterbon,

7. ta med hund eller annat sällskapsdjur som inte hålls i fysiskt koppel,

8. på ett störande eller högljutt sätt använda musik- eller ljudanläggning,
musikinstrument eller liknande,

9. köra motordrivet fordon annat än på allmänna vägar och vägar som är
upplåtna för ändamålet.

10. placera eller sätta upp fasta främmande föremål exempelvis tavla, skylt,
affisch, eller liknande,

11. plantera eller så in växter eller sätta ut djur,

12. fånga eller samla in djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förToalett Toalett
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 148 hektar

Kommun: Simrishamn

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Stor parkering i reservatets mitt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.575111, E 14.318194

Östra parkeringen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.574361, E 14.327861

Hitta mig

Hasselmus. Illustration: Katarina Månsson

Illustration: Katarina Månsson


Den skygga hasselmusen är riktigt svår att få syn på, men ibland kan man hitta deras övergivna sommarbon. Djupt inne i täta buskage bygger hasselmusen ett bo av torrt gräs, löv, mossa och annat lämpligt byggnadsmaterial som den kan komma över. Tänk på att hasselmöss är mycket störningskänsliga så studera dem på behörigt avstånd.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 19 MB.

Upptäck Bäckhalladalen med Skogsmulle (karta) Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss