Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Uggleskogen

Uggleskogen är ett kommunalt naturreservat i Perstorps kommun. Reservatet ligger i direkt anslutning till Perstorps tätort och är sammankopplat med naturreservatet Mulleskogen i norr. De två tätortsnära reservaten bildar tillsammans ett populärt område för friluftsliv.

Tätortsnära bokskog

Uggleskogen består till största delen av bokskog. De äldsta träden kan ha grott så tidigt som i slutet av 1700-talet. Eftersom en del av träden har uppnått en ansenlig ålder på ett par hundra år så finns det gott om trädstammar med hål och multnande ved. I den döda veden lever skalbaggslarver som i sin tur utgör föda åt bland annat olika hackspettsarter. I Uggleskogen har både större hackspett, spillkråka, gröngöling och mindre hackspett observerats.

Rödlistade lavar

De gamla träden är också hemvist för flera olika lavar och mossor. Bland lavarna kan rödlistade arter som bokvårtlav, lunglav och dvärgbägarlav nämnas.

Våtmarker och stenmurar

Uggleskogen rymmer även en bäck och en mindre damm. Vid dessa skiftar skogen karaktär och bokarna ersätts av sumpskog med främst al och björk.

Genom reservatet löper ett antal stenmurar som en gång i tiden utgjorde ägogränser. I området finns också ett par områden med ängsrester som minner om att skogen en gång i tiden har varit betydligt mer öppen.

Friluftsliv

Uggleskogen ligger i den östra kanten av Perstorp i anslutning till bad- och idrottsanläggning. I reservatet finns flera motionsslingor och stigar. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Stig i bokskogen. Foto: Marie Björkander

Stig i bokskogen. Foto: Marie Björkander

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • elda
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför anvisade ridleder
  • cykla utanför stigar och vägar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. göra upp eld,

2. framföra motordrivet fordon,

3. tälta eller ställa upp husvagn, husbil eller motsvarande,

4. deponera trädgårdsavfall,

5. skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,

6. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning - informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna.

7. anordna motortävling,

8. rida utanför markerad led,

9. cykla utanför stigar och vägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2002

Storlek: 37 hektar

Kommun: Perstorp

Förvaltare: Perstorps kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Allmän parkering vid Ugglebadet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.141889, E 13.390306

Hitta mig

Gröngöling

Illustration: Katarina Månsson


Gröngölingen är en stor hackspett med grön ovansida och lite ljusgult undertill. Både panna, hjässa och nacke är röd. Den trivs i ett mosaikartat landskap med omväxlande lövskog och öppenmark, gärna i ekhagar och buskprydda naturbetesmarker. Den är specialist på myror som den ofta fångar på marken. Under vintern kan man se hål i myrstackar efter dess jakt. Gröngölingen gör sina ganska stora bohål, uppemot 50 centimeter djupa, i gamla svampangripna lövträd.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Linus Åhlén

E-post linus.ahlen@perstorp.se

Telefon 0435-394 26

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss