Mulleskogen

Mulleskogen är ett kommunalt naturreservat i Perstorps kommun. Mulleskogen ligger strax norr om Perstorps tätort och gränsar i sydväst till Uggleskogens naturreservat. Det tätortsnära läget gör Mulleskogen till ett betydelsefullt område för friluftslivet.

Naturen

I Mulleskogen finns både blandlövskog, alsumpskog och en del planterad granskog. I reservatet finns också ett antal karpdammar som anlades under 1800-talet. Dammarna utgör hemvist åt fiskar, insekter och groddjur. I skogen häckar bland annat kattuggla och i dammarna trivs exempelvis knipan.

Friluftsliv

Mulleskogen ligger direkt norr om Perstorps samhälle. I reservatet finns fina vandringsstigar och några sittplatser. Tänk på att ta med ditt skräp hem.

Bänk vid en av dammarna. Foto: Carina Zätterström

Bänk vid en av dammarna. Foto: Carina Zätterström

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • rida utanför anvisade leder
  • samla ved eller plocka pinnar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bryta kvistar, fälla träd eller på annat sätt skada levande träd och buskar,

2. störa, samla in eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur,

3. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,

4. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch, snitsel eller därmed jämförlig anordning -informations- och reservatsskyltar samt gränsmärken undantagna,

5. göra upp eld på annan plats än särskilt iordninggjord plats som är markerad på reservatsskylt,

6. tippa trädgårdsavfall, sten, skräp eller dylikt i området,

7. utan kommunens tillstånd anordna tävlingar,

8. rida på annan plats än särskilt angiven led som är markerad på reservatstavlan,

9. förstöra eller skada kulturhistoriska element som stenmurar eller karpdammar,

10. bortföra död ved som skall gynna faunan i området,

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2012

Storlek: 21 hektar

Kommun: Perstorp

Förvaltare: Perstorps kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkeringsmöjlighet längs grusvägen i norr  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 56.154917, E 13.390306

Hitta mig

Kattuggla.

Illustration: Katarina Månsson

Kattugglan är, tillsammans med pärlugglan, Sveriges vanligaste uggla. Den häckar i håliga träd och det vanligaste lätet består av ett dallrande hoande som ofta besvaras av ett ljusare ke-vitt.

Mer information

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Linus Åhlén

E-post linus.ahlen@perstorp.se

Telefon 0435-394 26

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss